Vandring 124 - JäravallenDet var den 5 april 2016, och ca 35 vandrare mötte upp denna varma, helt vindstilla men något dimmiga morgon.

Järavallen har fått sitt namn efter Järavallen eller Litorinavallen som löper längs Öresundskusten.
Vallen började bildas för ca 7000 år sedan vid stranden av Litorinahavet.

Järavallens naturreservat består av en varierad natur, från strandängarna och vidare in mot land till en på 1800-talet planterad tallskog för att förhindra sandflykten.
På andra sidan motorvägen som korsar naturreservatet breder Hofterups mosse ut sig, ett igenväxt kärrområde, som sommartid betas av kor och hästar.

Två anlagda sjöar finns inom området, Fågelsjön och Badsjön.
Under en fyraårsperiod som avslutades 2013 grävde man ur Badsjön 1 miljon kubikmeter sand för att skapa en sandstrand och förstora sjön.

Strövområdet innehåller många promenad- och cykelslingor och ridstigar i olika längd. Skåneledens delled SL5 går igenom området. Många fågelarter finns här och det är ett paradis för fågelskådare.

Gränsande till Strövområdet ligger Barsebäcks golfbana, välkänd för sina mästerskapstävlingar. Den nästa stora internationella tävlingen kommer att spelas där 2017.

Vår vandring var 9 km lång och vi hade naturligtvis en mycket skön fikapaus.

Efter vandringen delades broschyrer över Järavallen ut.
Vi tackar alla för ert visade intresse.

Kate, Karin och Inger

Inga kommentarer: