Vandring 123 - från Flommen till Skanörs sjömärkeVi var drygt ett 40-tal glada vandrare som, den 22 mars 2016, träffades på Flommens Golfklubbs parkering, för att ta en tur längs badhytterna i Falsterbo - Skanör.
Innan vi började vandringen hade vi handuppräckning för att se hur många som ville avsluta vandringen med en lunch inne på golfklubbens restaurang.
Därefter började vandringen längs strandpromenaden mellan golfbanan och badhytterna och första stoppet tog vi strax innan Slusan.

Slusan är det naturliga havsinflödet till Naturreservatet och vattenmarkerna som kallas Flommen.
Det sträcker sig hela vägen genom Flommens golfbana och fortsätter, dock i mindre omfattning, med vattenmarker till Falsterbo golfbana.
Golfklubbarna och kommunen har tillsammans med naturvårdsföreningar ansökt om att få bygga ett dämme (en Sluss) som enklare ska kunna skydda markerna mot översvämningar. Länsstyrelsen godkände inte ansökan till att börja med och turerna har varit många men till slut så fick man ett beslut i vattendomstolen att starta bygget.
I år och de senaste åren har man stängt av inflödet helt under vintern genom att man har schaktat upp stora sandmassor vid inflödet. Detta är inte optimalt så det blir helt klart bättre när slussen är på plats.
När dämmet är klart kommer man kunna stänga slussen när prognosen för havsvattenståndet överstiger 50 cm.
Fördelen är dels att golfbanorna inte blir översvämmade av saltvatten men även att fåglar och fridlysta groddjur får ett bättre habitat.
Det är inte enbart havsvatten som gör att vattenståndet inne i våtmarkerna blir förhöjda. Det finns även ett kommunalt dagvattenutsläpp till en av de större dammarna som påverkar vattensammansättningen.
Den fridlysta grönfläckiga paddan är beroende av bräckt vatten och om stora mängder dagvatten tillförs brer den ätliga grodan ut sig på den grönfläckiga paddans bekostnad.
Läs mer HÄR om Flommens Naturreservat.
Vi fortsatte fram till bygget där arbetet pågick för fullt och beräknas vara klart till den 31 mars.

Nästa stopp gör vi på parkeringen innan hamnen för att få veta lite mer om det pågående Badhyttsbygget.
Första ”badhytten” kom till på 60-talet.
Då som glass- och cafékiosk.
På 1990-talet byggdes Badhytten ut och blev restaurang och nattklubb med uppträdanden. 2004-2005 blev Badhytten tillbyggd igen.
Denna gång med två våningar.
Detta blev inte godkänt utan detta blev s.k. svartbygge.
Ovanvåningen fick inte användas för servering. 2007 ny ägare, som ville ersätta gammal byggnad med ny.
Passligt nog brann den gamla byggnaden ned till grunden.
2008 godkände kommunfullmäktige ny detaljplan som tillät nybygget.
Detta blev dock överklagat i olika instanser. 2010 godkände regeringen planen och en ny Badhytt kunde byggas.
Denna skall vara färdig juni 2016.
Det blir restaurang med interkontinental mat med lokal prägel.
Öppet hela året med mötes- och
konferensmöjligheter.
Arrendekontraktet ägs av Skanör Falsterbo Kallbadhus AB, som även har planer på ett kallbadhus i hamnen.
Dessa planer har dock Länsstyrelsen underkänt.

Vi fortsatte vår vandring genom hamnen och ut en bit på Hamnvägen tills vi kunde svänga ner på norra sidan.
Här vandrade vi i rask takt längst ut till Sjömärket där vi tog en välförtjänt fikapaus.

Nu var vi halvvägs och på tillbakavägen svängde vi bort från havet via Borgmästarstigen och följde sedan stigarna nedanför husen på Västergatan.
När vi hade passerat Hamnvägen igen fortsatte vandringen förbi fotbollsplanen och sedan ut på den gamla banvallen.

Vi avslutade vår vandring med ett besök på Flommens golfklubb och deras nyrenoverade restaurang och hälsade på krögarparet Malin och Daniel Fast.
För en del var krögarparet välkända då båda tidigare har jobbat på Millenium i Höllviken.
En majoritet av vandrarna stannade kvar och lät sig väl smaka av den goda Fiskgrytan och det fräscha salladsbordet.

Annette och Ingrid

Inga kommentarer: