Vandring 125 - från Östersjön till Öresund


Denna blåsiga tisdag den 19 april 2016 träffades 25 glada och välklädda vandrare vid Ljungens Camping i Falsterbo.
Campingen kommer att få en ny arrendator när det nuvarande arrendet går ut vid årsskiftet. Fritid Österlen får teckna ett 25-årigt arrendeavtal för campingplatsen i Falsterbo. Företaget ska satsa cirka 20 miljoner kronor och kommunen ska skjuta till ytterligare 5 miljoner. Målet är att höja statusen på campingen från tre till fyra stjärnor.
För en uppgradering krävs en rad förbättringar där branschorganistationen Svensk camping har ett poängsystem för nivågradering.
Där planeras fler aktiviter som ska vara öppna även för personer som inte bor på campingen, där kommer också att finnas en restaurang. Campingen ska övergå från säsongsöppet till helårsöppet.

På vår väg från Ljungens camping över strandmark och klitter ner till Östersjön passerade vi en informationsskylt från ”SandLife” som är ett projekt som ska restaurera det en gång så myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna.
Igenväxta Natura 2000-områden på sandig mark i Skåne, Halland och på Öland ska öppnas så att det blir tillgängligare för såväl allmänheten som sällsynta växter och djur.
Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar har tillsammans med Kristianstad Vattenrike och Lunds univerisitet fått medel från EU för att genomföra projektet under sex år.
Det går att följa projektet på Instagram @sandlife_sweden det går också att söka på Natura 2000 för att läsa om hela projektet.

Väl nere på stranden fick vi känna av vinden, motvind mot Falsterbo, när vi närmade oss Falsterbo Stadspark gick vi upp på klitter och fortsatte mot parken.

Parken är från början en skyddsplantering för att hindra sandflykt som hotade både kyrkan och bebyggelsen.
Det är en skogspark med mer än 70 olika buskar och träd.
Gamla träd och hålträd sparas i möjligaste mån. Ett antal evighetsträd (ET) –certifierade av Naturskyddsföreningen i Skåne finns i parken. Vitsipporna mötte oss i full blom och vi passerade hus där det har filmats och där det visas rosor på sommaren.

Från Falsterbo stadspark gick vi  N.Vånggatan, Mostyckevägen, Västervångsvägen och Prästaledsvägen.
Vi passerade många hus och trädgårdar, stora som små, åretruntbostäder och sommarhus.
Ett av husen var en sommarbostad för Maria Montazani med familj och TV inspelning.

För att komma till Öresund gick vi över en bro på Flommens golfbana, där tog vinden i ordentligt.
Nu var det dags för fika och vi tog hjälp av badhytterna för få lite lä på vår fikastund. Vinden låg på kraftigt så det beslutades att avstå stranden vid Öresund.

Vi gick åter över bron och en liten bit mot Skanör på banvallen, därefter vandrade vi åter in bland hus och trädgårdar via Beckasinvägen, Storkvägen, Kullsbackavägen, Backavägen, ett nybyggt område, Clemensagervägen, Poppelvägen och Päronträdsvägen.

På Päronträdsvägen finns ett minnesmärkt och inhängnat päronträd som det finns en sägen om. Det ska ha bott en skomakare under trädet, man skulle sätta sina trasiga skor vid trädet vid midnatt och utala en besvärjelse, så var de lagade nästa morgon.
Man skulle hålla sig väl med skomakaren annars kunde det hända tråkiga saker.
Skomakaren sägs vara bror till trollet Gya.

Nu var det inte långt kvar till våra cyklar och bilar efter en blåsig vandring.

Marianne och Malou

Inga kommentarer: