Vandring 84 - kring Gessie

Till den 84e vandringen kom 27 personer, tisdagen den 18 mars 2014.
Utgångspunkten var Gessie byakrog som förvärvades av Vellinge kommun år 2011 när ett MC-gäng kom in i bilden.
Genom invånarnas kraftiga reaktioner, på att gänget ville etablera sig, blev lösningen att kommunen köpte fastigheten vilket även rekommenderades av polisen.
Det finns fem byggnader på den 9 500 m² stora tomten, som enligt beslut ska styckas av och ge plats åt tre villor. Fastigheten är taxerad till cirka 2,6 miljoner.
Den gamla tegellängan (Byakrogen) har stått tom sedan 2011 men ska dock bevaras.

Vi startade vandringen söderut och passerade f d Hököpinge Sockerbruk som har en dramatisk historia bakom sig. Det byggdes 1892, sex år efter att järnvägen mellan Malmö och Trelleborg blev klar.
Det var just järnvägens födelse som möjliggjorde en etablering av sockerbruket.
800 odlare från sydvästra Skåne levererade årligen 166 000 ton betor som gav 29 000 ton råsocker som sedan skickades till raffinaderiet i Arlöv.
Bruket syselsatte ett hundratal personer och under betkampanjerna tredubblades antalet som bodde i den barack som sedermera blev vandrarhem och bostad för ensam-kommande barn, beläget öster om sockerbruksområdet.
1967 lades sockerbruket ner och efter nedläggningen hyrdes fabrikslokalerna ut bl a till en möbelimportör och diverse småindustrier.
Torsdagen 27 jan 2009 sprängdes den drygt 100 år gamla och 40 meter höga sockerbruksskorstenen för att ge plats åt nya bostäder.
Vill du ser när den faller – kolla: Skorstenen faller
Vi fick veta att Bruksparken i Hököpinge är byggd i charmig "bruksstil".
Under 2006 färdigställdes två helt nya hus, sk "borgar" i bruksparken.
2007 tillkom ytterligare två och därefter ytterligare huskroppar. Bruksparken är omgiven av vacker natur med t e x en hälsorunda längs bäcken, runt parken och kring bostadsområdet.
Fabrikshusen är äganderätter med friköpt tomt. Tomter 150 – 170 kvm och boendeyta 130 kvm. Ca 3,5 milj är priset. De moderna och stilsäkra radhusen är något ut över det vanliga boendet. Tegel, betong och stål.
Vellinge kommun har belönat arkitekturen med sitt Stadsbildspris för att ”de tillgodoser den moderna familjens krav på boendet och Hököpinges förutsättningar”. De närmaste åren planeras för ytterligare 250 nya bostäder här och totalt kommer det att bli ca 800 boende på det gamla sockerbruksområdet.

Vi vandrade vidare västerut mot havet för ett besök hos Gränsbo Potatis AB.
Vi möttes av Elna och Ulf Gränsbo som äger företaget.
Elna berättade om hur man packar potatis, som till stor del är odlade på gården, men även potatis från andra odlare. Potatisen lagras i stora kyllager vid 4 C.
All överskottsvärme som skapas av kylmaskinerna återvinns och tas till vara som värme för alla produktionslokalerna.
Vi visades runt och fick se där man tvättar, storleks- och kvalitetssorterar samt förpackar potatisen. Förpackningsstorleken varierar mellan 1 kg till 200 kg. Man förpackar potatisen antingen i plastpåsar eller pappersemballage, allt efter kundens önskemål.
Vi tackade Elna och Ulf och vandrade vidare västerut.

Passerade Växa Produkter som är ett odlings- och packeriförtag som startades 1989.
På gården har odlats lök i mer än 50 år och detta är fortfarande ”ryggraden” i verksamheten.
Ett modernt lökpackeri där man packar både egenproducerad och andra odlares lök året om.
På friland odlar man förutom lök även dill, bladpersilja, färskpotatis, rödbetor och spannmål.
I växthusen odlas tidig färskpotatis, nätmelon, paprika och andra primörer.
Grönsakerna säljs till grossister i Skåne, Halland och Stockholmsområdet.

Några upptäckte en skylt med Bauer Bygg Aktiebolag. Bolaget har tydligen lagerlokaler här och har varit verksamt sedan 1989. Arbetar med säkerhetshöjande åtgärder i skyddsklass 2 åt bank- och säkerhetsföretag. Har byggt över 100 st ATM-rum. (automated teller machine)
Installerar även fönster och hyr ut lokaler och lägenheter i Vellinge och Trelleborg

Vi upptäckte även skyltar för Treadstone och Treadworld. Treadstone som är och grossister i ridsportprodukter och en av de största tillverkarna av högkvalitativa och innovativa ridsportsprodukter och tillbehör för såväl Hästen som Ryttaren.
Treadstone Ltd är etablerat med ett flertal av sina produkter på marknaden i Europa, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland.

Vi vandrade vidare mot Gessie Villastad där vi slog oss ner för en fikarast på deras samlingsplats.
Vi fick veta att den som sådde fröet till Gessie Villastad var en sockerbruksarbetare från Fosie.
Detta skedde genom en annons i tidningen Arbetet den 13 mars 1946 där han sökte likasinnade personer med intresse av att köpa mark för byggande av sommarhus alternativt permanentboende.
Mer än 200 anmälde sitt intresse och vid detta möte bildades en interimsstyrelse och sökandet efter mark tog fart. 1948 var affären klar och Föreningen Gessie Villastad stod då som ägare till 44 tunnland, motsvarande 220 000 kvadratmeter åkermark.
Det dröjde dock ända till 1954 innan man fick sina köpebrev och lagfartsbevis och då endast för sommarstugor
1960 var det så dags för den första permanenta boende att flytta in.
Idag består Gessie Villastad av 153 fristående hus och många av de gamla sommarhusen har sedan länge ersatts med nya moderna villor. Invånarna står för mycket av underhållet av området själva genom en Samfällighetsförening.
På deras hemsida kan man få veta mera om Villastadens historia i häftet: FRÅN RUSTHÅLLAREHEMMAN TILL VILLASTAD… som finns att hämta på: Villastadens historia

Efter fikat återupptog vi vandringen och vände österut.
Vid infarten till Gessie Potatis fick vi information om den vägförändring som är beslutad av väg 529.
Den nya vägen skall gå från Vellingevägen strax norr om Gessie Kyrkby och ansluta till den nuvarande vägen ungefär där vi stod.
Beslut togs i Vellinge Kommunfullmäktige 2014-03-12 som godkände medfinansieringen med 8,6 mkr för omläggning av väg 529. Den gamla vägen blir gång- och cykelväg mellan Gessie kyrkby och Gessie villastad. Trafikverket står för resten och totalt kostar omläggningen 14,1 mkr. Medfinansieringen avskrivs på 25 år. 

Vi kom så fram till Gessie kyrka där vi möttes av Kyrkovaktmästare Anders Håkansson som berättade lite om kyrkans historia. Kyrkan byggdes 1887-1888 och är en nygotisk kyrka i rött tegel.
Kyrkan ersatte den gamla 1100-tals kyrkan i byn. Från gamla kyrkan finns en del fragment av en altaruppsats i trä bevarad. I övrigt nytillverkades all inredning till kyrkans invigning.
Korfönstren är utmärkande för kyrkan. De beställdes från Bayerische Hofglasmalerei i München och har tre motiv. Färgerna är starka och klara och stilen följer helt samtidens tyska glasmåleri.
Kyrkan rymmer cirka 250 personer.

På vår sista sträcka på vandringen passerade vi Gessie Örta & Rosengård.
Gammaldags rosor är deras specialitet.
Vad sägs om namn som Konditorsrosen, Jungfrurosor eller den gamla Apoteksrosen.
Många av dessa rosor har ju också visat en överlevnadsförmåga som inte alltid moderna rosor kan uppvisa. Som komplement till de gamla rossorterna har man ett sortiment med inriktning på gammaldags perenner.
T ex Lavendel, Pioner, Dagliljor o s v.
Pelargonier har också upplevt en renässans och det finns ett brett sortiment av både gamla och nya namnsorter.

Det sista vi passerade innan vi nådde parkeringsplatsen vid f d Gessie Byakrog var Ylle och Sparris.
Företaget har funnits sedan 2000 - då mer med inriktning skrädderi och modetyger.
Under 2003 bytte företaget inriktning. Lappteknik tillsammans med ull, garn och broderi fick allt större plats. Under 2012 öppnade butiken i nya renoverade lokaler och i samband med det utökades verksamheten till att även inkludera grönsaker, frukt och bär.
Det som Sparris ska stå för i företagsnamnet.


Bengt Carlsson
Vandringsvärd


Inga kommentarer: