Vandring 83 - genom gamla och nya Skanör

Vi var ca 40 vandrare som den 4 mars 2014 utgick från Rådhuset i Skanör, byggt 1775.
Den kände Adelcreutz var arkitekt och byggmaterialet tog man bl a från borgruinerna i Skanör och Falsterbo och gråstenen utanför Ljunghusen.
Förste juridiske borgmästare var den driftige och något despotiske Loenard de la Rose, som byggde Rådhuset. Han bodde på Borgmästargården som brann ner 1947 (1700) och disponerade planteringen framför Rådhuset som sin egen trädgård.
Den 2 maj 1885 härjade den våldsamma eldsvådan på Östergatan och Mellangatan och förstörde ett 90-tal hus och gårdar.
Därefter inrättade man en ny stadsplan med ett rätlinjigt nätverk för att underlätta framtida släckningsarbete.

Vi vandrade vidare via Lagmanshejdan där gatunamnen speglar Skanörs alla borgmästare.
Området blev klart i slutet av 1960-talet och arkitekturen rönte mycket stort intresse. Folk vallfärdade dit.

Därefter gick vi till nybyggnationen Skanörs Vångar som nu har slutfört sin första etapp. Området bygger på den rätlinjiga drygt 100 år gamla stadsplanen och efterliknar arkitekturen och gatubilden i "gamla Skanör" med energiklassade lågenergihus i klassisk Skanörstil.
Här finns ett varierat utbud av radhus, villor, hyresrätter och bostadsrätter. Ännu återstår en hel del att färdigställa och sälja/hyra ut, området beräknas var klart under 2015.

Därefter vandrade vi vidare via iordningställda nya vägar och omgjorda sommarstugor till Skanörs Stadspark, där såg vi alla de stora rhododendronbuskarna som Skanörs Förskönings- och Plantering satte dit i slutet av 1990 talet.
Skanörs Stadspark planterades i slutet av 1800-talet för att motverka sandflykten, bl a av skolelever vilket var en del av skolundervisningen.
Parken innehåller en mängd olika träd, lavar och svampar och har ett rikt nät av stigar som slingrar sig bland träden.

Det var här vi pausade för kaffe och smörgås sittande på nedfallna trädstammar.
Vi vandrade vidare ner mot Kärleksstigens början via Tårepilen och vände därefter till Bäckatorget för att få information om affärer som funnits där och om utbyggnadsplanerna för Skanörs ICA och den nya busslinjedragningen samt förändringen av pareringsplatsernas placering.
Därefter vandrade vi till Skanörs kyrka via norra Stadsparken och Vånggatan med de allra äldsta husen i Skanör (vilket är det äldsta?).

Vandringen avslutades med ett besök i Skanörs kyrka där den äldst bevarade delen finns i långhuset från 1200-talet. Till långhuset ledde två ingångar, en på den södra sidan för männen och en på den norra sidan för kvinnorna. Ingången på den norra sidan är sedan länge igenmurad. Männens ingång finns bevarad som en förbindelse mellan långhuset och det senare byggda tornet.
Under 1300-talets början då befolkningen växte byggdes kyrkan ut till nära en fördubbling av långhuset.
Den tornliknande utbyggnaden på södra sidan, där de båda klockorna hänger i den översta våningen, byggdes troligtvis före förlängningen av långhuset.
Även kyrkans yttre förskönades genom trappgavelutformningen, i denna finns sedan 1800-talet dagens huvudingång till kyrkan.
På 1400-talet sker nästa utbyggnad, då byggs det nuvarade koret med sina höga gotiska fönster, under det högt liggande golvet döljs en treskeppig krypta med enkla tunnvalv. Renässansaltaret,  ett baldakinaltare är från 1604. I koret står också klockarebänken och prästbänken.
Den åttakantiga dopfunten i kalksten där samtliga sidor är prydda med bilder har ett trälock från 1600-talet. Själva dopfuntens ålder har man inte kunnat säkerställa, en uppgift säger 1150 en annan åsikt är att den är mycket yngre, kanske från slutet av 1300-talet.
1889-1892 gjordes en invändig restaurering och vid det arbetet bröts även den gamla golvbeläggningen av kvadratiska tegelplattor upp. De gamla gravstenarna, den äldst läsbara från 1377 lyftes ut och sattes utmed kyrkans yttermur. Stenarna förskonades för ytterligare förslitning men utsattes för regn, sol och kyla. Stenarna togs senare in vid yttre restaureringarbeten och förvaras nu i kryptan i väntan på placering på annan plats.
Efter att vi fått gå en runda i kryptan avslutades så denna förvårvandring.

Info från skrift av Lars Dufberg SKANÖRS KYRKA S:T OLOF, finns att låna eller köpa på biblioteket 20 kr.

Margareta och Malou


Inga kommentarer: