Vandring 27 - Fotevikens vikingaby och Hammars näs

Den 19 april kl 9.00 samlades vi vid Q8-macken i Höllviken. Vi var 20 kvinnor och 2 män, alla med stora leenden i sina ansikten, eftersom solen strålade från klarblå himmel.

Vi vandrade upp till Vikingabyn, där vi möttes av vår guide, Sven Rosborn, som var på ett fantastiskt berättarhumör. Han flödade av berättarglädje och kunskap om sin älskade vikingaby. Fotevikens Museum skapades av Björn Jacobsen tillsammans med Sven Rosborn 1995.

Sven har varit chef för Malmö Museum under 17 år och erhållit miljonbelopp varje år för verksamheten.

I Vikingabyn är budgeten oerhört liten men här är glädjen desto större inför arbetet som är ideellt, men hjälp av EU-bidrag behövs. Tanken med vikingabyn är att den ska vara en levande by, där byalaget om ca 130 personer arbetar med sina hus och ting precis som på vikingatiden. Hit kommer vikingar från hela världen. Omkring 78% är icke-nordiska gäster,t. o.m. i Kina har man byggt upp 2 st vikingabyar med Foteviken som förebild och fler ska det bli.

Vi startade vid Sveriges största parkbänk, som bestod av en jättelik stock
och här har man utsikt över bukten utanför Höllviken. Mängder av fiskefartyg samlades här under 1200-1500-talen, hit kom fartyg från hela Europa för sillfiske. Här stod också slaget vid Foteviken 1134. Vi tittade på grophus, där man endast ser taket. Vi besökte lagmannens stuga, dvs Svens, och även tingshuset där man höll byaråd. Här i byn har man egen lag, egna mynt och byn är avstyckad från Vellinge Kommun och Sverige.

Vi klättrade upp i utsiktstornet varifrån utsikten var vidunderlig, dock är det problem med tornets höjd p g a närheten till Kastrups flygplats...

Vandringen gick sedan vidare längs med stranden till Klosterdammen. Här har man undersökt åkern med markradar och funnit lämningar efter en kyrka/ett kapell, som kanske är Skånes äldsta.

Nästa anhalt var vid den s k Trelleborgen, som ligger intill den gamla hamnen, som vintertid rymde mängder av fartyg. Utanför hamnen byggde man en konstgjord ö för att skydda sig från inkräktare från havet.

Det var Harald Blåtand, som på 900-talet anlade Trelleborgar. Kungen, som blev dödad av en pil i rumpan, då han skulle göra toalettbesök, blev dock inte klar med just denna borg, men man har funnit Trelleborgar på flera andra platser, bl a i Borgeby, Trelleborg och Helsingborg. Sven Rosborn har varit med om att finna några av dem.

Efter att ha tackat Sven för hans otroligt underhållande berättelser var det dags för fika. Vi satt nu nära det stora gravfältet, där man funnit 141 skelettt, vilket dock inte påverkade aptiten, men nog kände vi vibrationer i fötterna.

Sedan sneddade vi över fälten tillbaka till utgångspunkten. Vi var nog alla väldigt nöjda med både väder och guidning.

Karin & Calle Hornbeck

PS
Det finns massor att läsa om Vikingabyn på hemsidan
www.foteviken.se

Inga kommentarer: