Vandring 28 - Albäcksskogen, Trelleborg

Det var 26 deltagare, varav tre män, som under Anita Wahlin och Yvonne Hellstrands ledning begav sig ut på vandring den 3 maj 2011 i västra delen av Trelleborg. Albäcksskogen är ett rekreationsområde för trelleborgarna som anlades 1924 av rådman Torsten Jungbeck. Den blev lite stympad då man på 70-talet byggde E6:an. Då förstördes delar av Albäcksåsen som bildades då inlandsisen drog sig tillbaka. Åsen består av grus och sten. Vid utgrävningarna hittade man gravar från järnåldern med skelett i.

År 2003 utökades skogen med 1 ha. Två dammar har anlagds och Albäcksån flyter genom skogen. I norra utkanten finns Rådmansängarna som är ett våt-marksområde som är viktigt för fågellivet. Det finns bl. a. hornugglor, nötskrikor och korsnäbbar. Det finns också många olika trädsorter här och vid en del står det skyltar som berättar vad det är för träd. Här finns också mycket blommor. Biologilärare Bernt Fribing har gjort en skrift där han sammanställt allt som växer här.

Även en äventyrsbana finns här dit man kan gå med sina barnbarn. Tidigare fanns det också en fin kaffestuga intill ån. Det finns fyra olika slingor man kan följa. Vi följde den blå slingan med några avstickare. Sedan gick vi under E 6:an och fikade vid Östersjöstranden. Där berättade vi sägnen om Albäckafrun.

Efter kaffet gick vi till Järabackens järnåldersfält, där vi tittade på backsipporna som stod i full blom. Slutligen vandrade vi runt bland de nybyggda husen på Stavstensudde.

Anita och Yvonne


Inga kommentarer: