Vandring 146 - vårvandring i Alnarp


En del deltagare samåkte från Höllviken och en del kom direkt till Alnarp.
Vi var totalt 45 st och hade ett bra promenadväder, tisdagen den 16 maj 2017.

Första delen av vandringen
blev kring områdets byggnader.
Första stopp var vid f.d. Hovbeslagsskolan som var ritad av Domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall.
Verksamheten där lades ner 1958.

Så gick vi vidare till huvudbyggnaden Gamlegård som är från 1700-talet och var landshövdingens sommarresidens.

Alnarp blev lantbruksinstitut 1858 och hade då agronomutbildning samt hovbeslag och mejeri.

Slottet byggdes 1859-62 och var ritat av danske arkitekten Ferdinand Meldahl som även ritade Alnarpsgården.
Slottet är byggnadsminnesförklarat 1993.

Så gick vi in i parken som har sitt ursprung i Alnarpskogen, en 10.000 år gammal lövskog.
Det finns idag 2500 olika arter och sorter och är en av landets artrikaste.
Här finns också flera olika sortimentsträdgårdar.


Vid fikapausen kunde vi njuta av Magnolior.

Vandringen avslutades framför Museet som flyttats hit från Baltiska utställningen 1914.

Till sist var det egen vandring i årets sortimentsträdgård.

Alnarp är idag lantbruksuniversitet och utbildar:
Hortonomer, Landskapsarkitekter, Landskapsingenjörer, Trädgårdsingenjörer och Lantmästare.
Här finns 800 studenter, 40 forskarstuderande och 350 anställda.

Anita


Inga kommentarer: