Vandring 120 - Skanörs grönområden


Vi, ett 40-tal näsetvandrare samlades den 9 feb 2016 framför Skanörs rådhus i duggregn och blåst och begav oss via stenen på Östergatan med texten "till foten av denna sten gick vattnet november 1872" och det äldsta huset i Skanör, "Per i Vången", in i Skanörs norra stadspark.
Här är det bokarna och bokhäckar som är mest frekventa.
Vi passerade platsen för midsommarfirandet där tidigare Skanörs dansbana låg.

Vi fortsatte vidare genom södra stadsparken som har mest björk och tall, tyvärr mycket björksly vilket ger ett "slarvigt intryck".
Till skillnad mot Falsterbo stadspark så finns ingen bevarandeplan för Skanörs stadspark, vilket gör att dagvattenkanalerna och nyplantering av nedfallna träd är eftersatt.
Parkerna anlades i början av förra seklet på privat initiativ och med bl a hjälp av skoleleverna i Skanör.
Parkerna planterades för att minska sandflykten.

Vi går vidare över Malmövägen och kommer in på de slingriga stigarna runt MCRs ridområde. Här är det härliga promenadstråk och man upplever att man är i en ganska stor skog, hela tiden omgiven av tall och lövträd.

Så småningom kommer vi fram till ridarenorna som under Falsterbo Horse Show tar emot ca 60.000 besökare.

Vi tar oss över Strandbadsvägen och når "nya" Strandbaden bakifrån.
Ut mot havet har man skogat och glesat ut bland tallarna vilket ger en mycket fin utsikt från Strandbadens olika lokaler ut mot hav och sanddyner.

Vi blev mycket väl mottagna av Naturums och konsthallens ansvariga och fick en fin föreläsning om de nya aktiviteterna i huset.
I den höga trappan åt vi vår matsäck och vilade från regnet för att sen starta hemfärden via ridarenorna och in i skogarna bakom villaområdena.

Så småningom kom vi fram till ICA och gick genom parken tillbaka till rådhuset.

Så Skanör erbjuder inte bara hav och strand utan man kan vandra i ca 2 timmar hela tiden under grönskande trädkronor.

Vandringsledare var
Margareta Kylberg och Margareta Ode.

Inga kommentarer: