Vandring 86 - Skegrie med omnejd

Vandringen den 15 april 2014 startade vid Skegrie kyrka, som är från medeltiden.
Den blev hårt restaurerad på 1800-talet, varför inte många inventarier finns kvar. De äldsta är predikstolen, gjord av Andreas Jacobi i Trelleborg i början av 1600-talet och dopfunten i trä från samma tid.

Sedan gick vi ca 30 vandrare till Skegriedösen, som är 5000 år gammal = från yngre stenåldern.
Den är endast avsedd för begravning. Taket är ett stort toppigt block omgivet av en rektangulär stenkrets med 17 stenar, s.k. långdös.
På några av stenarna finns skålgropar (inhuggna runda gropar 3-300mm i diameter ) som man kan ha malt säd i eller huggit in som en fruktsamhetssymbol.

Vandringen fortsatte genom gamla Skegrie, längs med Albäcksån till Maglarps G:a kyrka.
Där fick vi en guidad visning av kyrkovaktmästareparet Kerstin och Anders Nilsson.
Kyrkan är från 1100-talets mitt och målningarna från 1400-talet.

Efteråt fikade vi i lä av kyrkogårdsmuren.

Vi gav oss därefter iväg mot V.Tommarp och gick längs cykelvägen från Skegrie till Trelleborg mot Snarringe.
Där tittade vi på Snarringedösarna som är gånggrifter yngre än dösarna. Blocken som utgör tak är fulla av skålgropar.

Vi avslutade med en promenad genom nya Skegrie och tittade på Fred Åbergs konstverk Meditation (en liggande ko i brons). Kon symboliserar det gamla samhället där det fanns en ko i nästan varje hus.
Åberg är en konstnär från Malmö, född 1947. Han har även gjort ”Böst”, ”Nu badar vi”, ”Sittande flicka” och ”Nästan halvvägs”. Alla dessa konstverk finns i Trelleborg.

Vandringen var ca 1 mil lång. !2:15 återvände vi till Höllviken.

 Anita och Bo Wahlin


Inga kommentarer: