Sekretess

Tänk på att det du skriver i kommentarer eller i inbjudningar blir offentligt.

Du väljer själv i vilken mån vill sprida information om dig själv.

I t.ex. inbjudningar till vandringar, (se fliken "Vandringsvärd"), kan det
vara bra för dig som värd, att ange ett telnr för frågor, eller avbokningar i sista stund.
Du avgör själv detta.
Inbjudningen ligger kvar på hemsidan tills den är genomförd, varefter den borttages av mig.

Du kan när som helst be mig att ta bort något om dig själv, genom ett enkelt mail till mig - ingen förklaring behövs.

Det är inte tillåtet att lämna ut personliga uppgifter om någon annan.
Eftersom dettta regleras i olika lagar, har vi valt att inte tillåta publicering av personliga uppgifter om andra än oss själva.
Du får följdaktligen lägga ut dina egna uppgifter som t.ex adress, telnr, epostadress - detta avgör du själv.

Kommentarer borttages av mig om jag finner dem stötande, kränkande eller på
annat sätt bryter mot god ton, ömsesidig respekt, och gällande lagar.

Hemsidesansvarig ansvarar personligen för allt som publiceras på hemsidan.
Av det skälet är det ej tillåtet att lämna länkar på hemsidan,
med undantag av "Fantasilådan" - dock med det ovanstående i beaktande.

111206
Rolf Sjöberg
rolfsjoberg@outlook.com