Köksgänget

Rolf Sjöberg
rolfsjoberg@outlook.com

Jag ansvarar för att hemsidan sköts, utvecklas och uppdateras,
och för att vi finns representerade på och i kommunens olika informationskanaler.

Wiveca Eliasson 
wiveca1@hotmail.com
Jag ansvarar tillsammans med Malou och Arne för att vi har ett trevligt och
omväxlande program, håller kontakt med vandringsvärdarna,
och håller koll på att inbjudningarna kommer fram i rätt tid.

Malou Frejme
maloufrejme@hotmail.com 
Jag ansvarar tillsammans med Wiveca och Arne för att vi har ett trevligt och
omväxlande program, håller kontakt med vandringsvärdarna,
och håller koll på att inbjudningarna kommer fram i rätt tid.

Arne Fälth
arne.s.falth@gmail.com
Jag ansvarar tillsammans med Wiveca och Malou för att vi har ett trevligt och
omväxlande program, håller kontakt med vandringsvärdarna,
och håller koll på att inbjudningarna kommer fram i rätt tid.

Annika Lindström
annika.b.lindstrom@telia.com
Jag ansvarar för vår ekonomi; bokför inkomster/utgifter,
och ser till att vandringsvärdarna får sin ersättning.


Detta är våra ansvarsområden, men vi jobbar tillsammans,
och tar hjälp av varandra när så behövs.


*****************************


170806