Vandring 162 - Skanör, från år 1200 till 2018

Från rådhustrappan i Skanör, som är byggd i slutet av 1700-talet av stenar från borgruinen, som byggdes i början av 1200 talet, startade vår "historiska " vandring, tisdagen den 10 april 2018.

Vi var ett 40-tal vandrare som gick ca 8 km, via "norra Skanör" där vi passerade Lagmanshejdan som under sillperioden beboddes av tillrest fiskefolk från olika regioner och länder.
De hade sina egna "fit" där regionens lagar och förordningar gällde.
Moderna villaområdet Lagmanshejdan byggdes under 70-talet och bildar gräns mot Ättebäcken, eller som man också säger Bredeväg.

Vi passerade tångvallar på flera ställen, som tidigt avskilde betesmarker och skyddade mot höjda vattennivåer.
De är idag fridlysta och så strategiskt placerade att de utgör riktlinjer för framtida planerade skyddsvallar mot stigande havsnivåer.

Vi passerade flera av de olika villaområdena från 70- och 80-talet, då Skanör bebyggdes intensivt.
Skanörs Vångar, som är det senaste tillskottet av nybyggen, visar på ett flertal olika hustyper.
Här finns seniorboende, villor i Skanörstil, hyresrätter och bostadsrätter i flerfamiljshus.
En fin blandning av moderna hus, ca 220 st, alla byggda med skanörtradition.

Vår fikarast tog vi inne i Skanörs stadspark, sittande på nedfallna trädstammar.
Därefter passerade vi det nya Axelssons torg som just nu färdigställdes med buskar och träd.
På väg till hamnen såg vi de nyss komna skärfläckorna.
På den höjda banvallen kom vi fram till nya fina badbryggan (Stens brygga) som vi fick en skymt av.
Den är planerad till att blir klar den 23 april 2018.

Vi gick vidare på stranden i sanden till borgruinen och passerade de lergropar vid talldungen, som långt tidigare under Skånemarknaden, fungerade som förvaringskärl, innan rensning och saltning.

Borgruinen var slutmålet på vår vandring.
Här bodde den danske fogden på 12- till 1300-talet, där han hade full uppsikt över sillfisket och uppbar skatt.
8Detta utgjorde en betydlig inkomstkälla för danska staten.

Det var en härlig promenad med vårvindar friska och historiska vingslag.

Margareta Kylberg

Inga kommentarer: