Vandring 160 - Storvägsområdet i Ljunghusen

Vi samlades, ett tjugotal vandrare, den 13 mars 2018, vid Ljunghusens stationshus i lätt regn.
Huset ritades av Theodor Wåhlin, som var domkyrkoarkitekt och var inspirerad av skånska kyrkor, därav trappstensgavlar och den vita färgen.
Järnvägen planerades 1899 och bygget kom igång 1903 och invigdes 1904.
Man byggde oftast stationer vid vägkorsningar, men denna station byggdes som service åt AB Ljungskogens Strandbad.
Bolaget planerade en villabebyggelse
efter engelskt mönster inbäddat i grönska.
Hus började byggas vid förra sekelskiftet och var ursprungligen pampiga sommarträhus.

Man byggde en hästspårvagn,Trallan, och vagnen drogs av häst på ett spår som transporterade personer och gods.
Hästspårvagnen försvann under 1930-talet.
Hästen stod hos trädgårdsmästaren, på nuvarande Ljungenskolans tomt.
Här fanns ett trädgårdsmästeri från 1890-talet till ca 1970.
Det fanns en grind med vakt vid infarten till Storvägen till 1970-talet.

Vi gick en bit på banvallen och tittade på markområdet som ev ska bebyggas. Länsstyrelsen ville göra detta område till naturreservat redan 1995.
Området är privatägt.

Lite längre ut längs med stora vägen ligger Norra Ljunghuset från 1780-talet, som var en krog där man kunde släcka törsten innan man begav sig ut på heden, 0,5 mil bort till nästa bebyggelse.
Man hade en grind här och vägen delade sig, en gick till Skanör och en snett över heden till Falsterbo.
”Falsterbovägen” längs med Östersjön finns på en karta från 1700-talet.
Gränsen till Skanör-Falsterbo gick längs med heden, Norra Ljunghuset, 4 skälstenar från 1780-talet, tångvall och till Södra Ljunghuset.

Vi gick längs heden och tittade på Per Fribergs sommarhus, som han ritat, och den kortenstålsklädda villan.
Båda hustyperna smälter väl in i naturen
Det senare har fått Vellinge kommuns stadsbildspris.

Fikapausen blev vid Golfklubben och nu har det slutat att regna.

Södra Ljunghuset byggdes 1850 och var boställe till väktaren som bevakade den nyplanterade skogen.
Huset blev golfhus 1932.

Vandringen fortsatte längs med kusten och Storvägen, där vi beundrade många gamla vackra hus från förra sekelskiftet.

Vi avslutade med ett besök på Galleri Falken, där vi betraktade många vackra tavlor av Ulla-Kristina Eriksson.

AnnikaInga kommentarer: