Vandring 156 - Malmö från dåtid till nutid


Trots dåliga väderleksutsikter hade 25 väl påpälsade vandrare samlats vid Södervärns busstation, den 12 dec 2017.
Denna ersatte sedermera tågstationen från1886.
Grevebanan ledde till Ystad,Trelleborg och Vellinge.
Även Sillatåget från Limhamn stannade här.

Efter en kortare promenad hamnade vi vid fiskegumman. som transporterade sin sill från Limhamn till staden.
Vi gick vidare till Möllevångstorget.

Fram till industrialismen ca 1860 var området odlingsmarker med tex tobak och betor med åtskilliga möllor.
Sedan byggdes fabriker och patriciervillor för fabriksägarna längs med den gamla S.Förstadsgatan och den nya Bergsgatan.
Vi beskådade Arbetets ära av Axel Ebbe, som skildrar modernismen och arbetarrörelsens omdanande samhällsbygge.

Vi fortsatte på den då doftrika Bergsgatan och informerades om de olika industrierna som har legat här, t.ex. Mazetti, gummifabrik, kafferosteri, skofabrik, såp- korg- och bindgarnstillverkning.
Vid Havgårds hörna fick vi höra några skrönor om den originella pälshandlaren.

Vi fortsatte vidare till det franska värdshuset; Monbijou och mittemot ligger LO-borgen; Folkets hus och tidningen Arbetets gamla lokaler.

Vidare till bolagshusen som ligger vid Mjölnargatan.
Arbetarklassen började få det bättre och ville ha bättre bostäder.
De bildar Arbetarnas bostadsförenings aktiebolag på 1880-talet.

Edward Persson föddes 1888 här på Mjölnargatan 5.
Mikael Wiehe och andra medlemmar i Holabandoola band flyttade in 1967.
Mikael är en av de sista som flyttade ut när det blivit bestämt att husen ska renoveras.
Husen på andra sidan var i sämre skick och därför revs de och återuppbyggdes.

Vi gick mot Lugnet, som tidigare var bebyggt med arbetarbostäder, till Kockums arbetare.
Södra Saluhallen övertogs 1941 av brottarföreningen Enighet.

Vid stadshuset fick vi en välbehövlig fikapaus.
Vi letade efter päronträdet där August Palm höll sina första brandtal och därefter fortsatte vi till Rosqvistska stiftelsen.
Handlaren Nils Rosqvist var en mycket rik man som ägde fastigheter i Malmö.
Huset vittnar om en man som ville bygga ett annorlunda monument över sig.

Den judiska församlingen grundades 1871 och de fick en tomt till synagogan 1893 och den blev färdigbyggd 1903.
Aron W Krenzisky började skissa på kyrkan och har ritat Moriskan i Folkets Park. 
De flesta symagogor i Europa, med detta utseende, förstördes under 2:a världskriget.

Betaniaförsamlingen grundades ungefär samtidigt.
Mittemot ligger Sveriges första tekniska skola numera Pauliskolan.
Strax intill ligger Konsthögskolan ritad av Salomon Sörensson, Malmös store stadsarkitekt kring sekelskiftet.

Promenaden fortsatte längs Föreningsgatan, där bostäder byggdes till de bättre bemedlade.

St Pauli kyrka byggdes 1882 på pålar ovanpå Rörsjön och den norra kyrkogården anlades lite ’högre upp’ och invigdes 1870.
Vid ingång till norra delen står Ängel och fågel av Axel Wallenberg (1958) och binder ihop S:t Pauli kyrka med kyrkogården.
Här finns asklunden och den judiska begravningsplatsen.
Här är många kända malmöfamiljer begravda bl a grundarna till hotell Kramer, familjen Roos, Kockum, Bunth, Sjöberg, Beijer och Oscar Winge, teaterdirektör.
S:t Pauli mellersta begravningsplats invigdes1890.
Wiens mausoleum är pampigast på mellersta.
Andra kändisar är Happach, tvålfabrikör, Erik Persson, fotboll, Axel Danielsson och Hjalmar Gullberg.
S:t Mikael, staty gjord av Karl Johan Dyverman 1888/1889, var ursprungligen gjord till Uppsala domkyrka.
Fria delen kom till 1980-90
och här begravs många romer som har monumentala gravar med plastblommor och ibland porträtt.
I kv 5 finns Minneslunden där man begravs anonymt.
Thure Thörn har gjort Årstiderna 1974, bildberättelser från året och livet.

På 1930-talet var Eric Bulow Hube stadsplanerare och medverkade till gröna ytor mellan bostäderna.
Då byggdes de ’engelska husen’ strax intill Folkets park.

Mittemot Folkets park ’gamla entre’ ligger Frans Suells sommarresidens Möllevångsgården.
Frans Suell var affärsman, importerade tobak och anlade Malmö hamn.
Han anlade 1796 en engelsk inspirerad park med dammar, som allmänheten hade tillgång till på söndagar.
Parken köptes av Malmö stad 1891 för 50000 kr.
Storhetstiden inföll på 1940-talet.
Även Suells hus har övertagits av staden.
Efter hans död drack man brunn där.

I parken finns byster av socialdemokraterna Gustav Möller, Per Albin Hansson, Hjalmar Branting och Axel Danielsson.
På Parkgatan finns till höger den nya utomhuskonsthallen och till vänster graffitiplanket från 2010, som ständigt övermålas.

Vid ’knarkrondellen’ avslutades vår 3 tim långa vandring.
Det fanns mer i planeringen, men detta tar vi nästa gång.

God Jul 
önskar 
Annika och Wiveca


Inga kommentarer: