Vandring 151 - Malmös kanaler och parker

Ett 40-tal vandrare träffades vid Centralstationen i Malmö en solig och lite kylig höstmorgon, den 3 okt 2017.
Näsetvandrarna har arrangerat 150 vandringar nu.
Vi började med att tacka och applådera köksgänget (Wiveca, Malou, Rolf, Arne och Annika) som gör det möjligt att hålla igång vandringarna.
De kommer med förslag och idee'r och sätter ihop varierande vandringsprogram, fixar med hemsidan och ser till att inbjudningarna kommer ut i tid samt håller i det ekonomiska.

Vandringen idag är den 151:e och har focus på Malmös kanaler.
De byggdes på 1300- talet och var från början en del av stadens försvar.
Kanalerna grävdes som en ring runt staden men var på den tiden inte så breda och djupa som idag.
Det fanns bara ett fåtal broar som förenade staden med omgivningarna.
Under årens lopp har kanalerna ständigt rustats upp och både breddats och fördjupats.
Kanalernas uppgift har också varierat och använts som transportled, vattenreservoar och avfallsplats.
Idag är kanalerna olika breda och djupa.
Vid Centalen är den 90 m bred och smalast vid Davidahall där den bara är 16,5 m. Djupet är vid Östra hamnkanalen 3,6 m och grundast vid Kungsparken, 1,6 m.
Här finns 31 broar och 800 miljoner liter vatten flyter under broarna.
Sammantaget är kanalerna ca 5 km långa men man brukar säga att Malmö nu har 1 mil kanaler om man räknar in kanalerna ut mot Ribersborg, Västra hamnen och Dockan.
Undersökningar visar på att närhet till vatten och grönska är de mest efterfrågade inslagen i stadsmiljön.
Så Malmö kommun har arbetat fram ett "Kanalprogram" i syfte att bygga rekreationsplatser i direkt närhet till kanalerna.
Detta arbete är i full gång och vi kommer att stanna till och titta närmre på olika platser under vandringens gång.

Vi börjar med att gå längs norra hamnkanalen där man har byggt gång- och cykelbana, byggt bryggor, satt ut stolar och planterat blommor och träd som en plats för utflykter och samkväm.
Borta vid Slussplan vid Östra hamnkanalen stannar vi till på bryggorna utanför det nya Slusshuset.
I veckan som gått kom information att det beslutats att Bastionen som vi passerat ska rustas upp och i samband med detta investerar man i en ny mötesplats i parken framför.
Där kommer också bli 2 stora flytbryggor, plats för lek och picnic.
Innan vi går vidare kan vi uppmärksamma nya polishuset, ett nytt bostadshus under uppbyggnad och Rörsjöparken.

Vi vandrar vidare över Carolibron bort till en oas ute i vattnet med bänkar, stenar och blommor.
Vi har sällskap av änder och svanar som liksom vi njuter av närheten till vattnet och den rofyllda stämningen.
Denna del av kanalen har det bästa fisket och förutom fångst som abborrar mm har tre killar från en fiskeklubb erbjudit sig att rensa skrot i kanalen.
En dag i våras blev deras fångst 1/2 ton skrot.

Nu går vi vidare över bron längs kungsalle’n till statyn Flora, gjord i brons av Jonas Fröding.
Vi går igenom Floras hage och en populär lekplats.

Vandringen fortsätter vidare bort till Södertull.
Det är den populäraste platsen kring kanalen sedan trapporna byggdes 2002. Trapporna är av granit och katter i naturlig storlek pryder trapporna.
Under sommarmånaderna går också Flotten härifrån till Mölleplatsen och tillbaka igen. En rofull tur som är värd att uppleva.
De fina gjutna bronsskorna som står uppe på Davidshallsbron är skor från kända personer från Malmö.

Vi går vidare Genom gamla begravningsplatsen mot Japanska trädgården som är nästa stopp.
Japanska trädgården är en stillsam trädgård i Slottsparken inspirerad av den moderna japanska trädgårdskonsten.
Svart granit i framkant som symboliserar vattnet som bryter vågorna.
Här finns unika och vackra växer som speglar sig i vattnet och sprider känslan av harmoni.
Härifrån är en fin vy på biblioteket med sina tre delar, slottet, cylindern och den nya delen Ljusets kalender.
Här passar vi på att fika.

Vi vandrar vidare och på vägen passerar vi statyerna den liggende pige, Pegasus och pojken med gässen.

Väl framme vid Slottsmöllan har vi passerat möllarens välbevarade bostad och trädgård.
Slottsmöllan är en väderkvarn av holländertyp byggd 1850.
Framför ligger Mölleplatsen som används till välbesökta konserter sommartid. Framför oss ser vi också Malmöhus slott, byggt på 1500-talet.
Det är nordens älsta renässansslott som är mycket väl bevarat.
Vallgraven runt slottet är separat och tillhör inte kanalen.
Vi får lite tid för att njuta av den vackra välbesökta slottsträdgården.

Vandringen fortsätter nu via Kungsparken förbi Casinot, vi passerar "Kärleksgrottan" som redan prydde parken vid invigningen på 1800 talet.
Vidare passerar vi både nya och gamla Hovrätten och ser nya Saluhallen.
Det är ett gammalt magasin som är tillbyggt i nygammal stil.
Här finns ett 20-tal handlare och hallen är välbesökt.

Utanför Malmö Live som är en av Malmös största mötesplatser beundrar vi konstverket Rubato av Eva Hild.
ML består av tre byggnadskroppar.
Den röda är konsertdelen med akustik i världsklass.
Den gula är kongressdelen med 24 olika konferenssalar.
Den vita är hotelldelen med högsta del 25 våningar upp, och där finns en Skybar och restaurang.

Vandringen fortsätter över Birgit Nilssons bro.
En bro med ett 20-tal högtalare som spelar konststycket "Via", skapat för Malmö Live. På väg mot Bagers plats passerar vi statyn "Fiskegumman" och "Porten mot kontinenten".

Sista stopp och staty är
Carl F Reuterswärds pistol med knut.
Reuterswärd, som bodde i staden under sin ungdomstid, önskade att en skulptur skulle placeras här.
Bakgrunden till detta motiv för ickevåld var mordet på John Lennon 1980.
Den finns också bl a utanför FN i New York.

Här slog vi också knut på vår vandring kring de inre kanalerna och tackade alla för visat intresse.
Vi gick ca 6 km och ca 9800 steg.

Britt-Marie och Majlis

Inga kommentarer: