Vandring 141 - kring Husie kyrka, Husie mosse och Lv4


Vid Husie-kyrkas parkering startade 35 vandrare för att gå ner till Husie Mosse.
På 1100-talet kallades området Husön och området låg under vatten.
På 1980-talet dämdes den igenväxande våtmarken upp för att bilda en damm.
Dagens våtmark med vattenspegel är alltså återskapad.

Sjön som invigdes 1997 är 500m lång.
Här kan man skåda häckande knölsvan, grågås, gråhakedopping, tofsvipa och sothöns.
Några intressanta växter i området är: majviva, kärrjohannesört och ängsnycklar. Denna kalla marsdag, den 7:e i månaden år 2017, fanns inga växter att beskåda.

Därefter var vi på kyrkogården och såg den relativt nyanlagda asklunden.
Kyrkan besöktes och där gav kyrkans personal information om den medeltidskyrka som tidigare låg här.
Nuvarande kyrka är uppförd 1855 - 1857.
Invändigt domineras kyrkorummet av det enkla tegelstensaltaret och det målade korfönstret (Halmstadsgruppen).
Från den medeltida kyrkan har kunnat bevaras träfigurer av de fyra evangelisterna och en ljuskrona.

Vi vandrade ut i naturen och vidare till f.d. LV4 (Skånska Luftvärnskåren 1941 - 1982).
Nu kunde vi se att samtliga kasernbyggnader har bevarats och nu finns bl.a. Husie IF-scouter, förskolor och villor.
Inom området fanns utomhusbänkar, där vi kunde fika.

Genom området rinner Risebergabäcken, vilken så småningom rinner ut i Öresund.

Vi vandrade genom villaområdet Stenkällan och kom fram till "Röda Höja" för att ta oss till våra bilar, där vi skiljdes åt, nöjda med att ha tillryggalagt ca 6,5 km i den bitande kylan.

Vid pennan
Gunnel Holmgren

Inga kommentarer: