Vandring 136 - en vandring genom kvinnornas Malmö


Från sillagumma till chokladböna

Clarence Bloms fina sillagumma stod väl påpälsad och väntade på oss vid det gamla Fisktorget vid Norra Vallgatan.
Vi var en grupp om ca 35 vandrare som strålade samman där denna vackra men snålkalla 29 november.

Vi stannade till vid Dringenbergska gården, som en tid under sjuttonhundratalet tjänstgjorde som spinnhus, dvs kvinnofängelse.

Sedan vidare till Rosenvingska huset på Västergatan.
Huset byggdes av Anne Pedersdatter Lilliefeldt, en välbeställd änka som efter makens död under första hälften av 1500-talet lät bygga huset och drev hans verksamhet vidare.
Just änkorna var de enda kvinnor som hade möjlighet att utöva egen ekonomisk verksamhet i dåtidens samhälle, övriga kvinnor hade ingen ekonomisk makt utan fader, broder eller make var förmyndare för dem.

Vidare på Västers små, vackra gator till Slottsgatan där vi stannade till vid Malmö Högre Läroverk för flickor, som representerar en period från 1800-talets mitt då den växande borgarklassen sökte utbildning även för sina döttrar.
Högre utbildning för kvinnor växte fram genom privata initiativ och sanktionerades först i efterhand av staten.

Vidare till Agnesgatan, en av Malmös få gator med kvinnonamn.

Vid Lilla torg fick vi veta historien bakom torgets tillkomst under 1590-talet och att det var den marknadsplats, dit stadens alla kvinnor kom för inköp.
Vi talade också om de olika yrken som växte fram inom handeln och att kvinnorna – då som nu – huvudsakligen var verksamma inom de näringar som inte krävde så stort startkapital.

Så det mäktiga Stortorget, som så mycket utspunnit sig på och vid.
Här stod Skammen, där straff utkrävdes och dödsstraff verkställdes.
Kvinnor hängdes inte gärna eftersom man var rädd för att benen kunde synas utan de halshöggs, brändes eller sattes levande i jord.

I Petri kyrka finns en stor kista med fyra olika fack, i den skänktes pengar till behövande, socialhjälp fanns ju inte.
Där fanns fack för fattiga barn, för änkor, för klostret på Stortorget och för donationer till kyrkan.
Kistan fyllde nog sitt syfte, det var fint att vara mecenat, och i någon mån kunde nöden lindras.

Inklämt mellan större hus på Snapperupsgatan ligger … … Ja, så fortsatte promenaden förbi tobaksfabrik, Hansacompaniet där Doffeln tidigare låg, Ungdomens hus på Skolgatan, Mazetti chokladfabrik och Möllevångstorget för att avslutas vid stans andra fiskgumma vid Södra Fisktorget.
På inskriptionen står det: Sillagumman med sin rullebör körde omkring på gatorna i Malmö och sålde fisk ända fram till 1960-talet.
Statyn är gjord av Gunnel Friberg och är från 1980.

Kerstin J


Tillägg från Rolf, som är ansvarig utgivare för hemsidan:
Vill du ha Kerstins fullständiga manus, som innehåller mycket mer detaljer och info, så skicka ett mail till mig, så sänder jag det till dig.
Min mailadress finns under fliken "Köksgänget".Inga kommentarer: