Vandring 131 - i gammal kulturbygd kring Börringesjön


Kan man ha det bättre som vandringsledare?
Strålande sol, värme, 38 glada deltagare och Tom Prahl som guide?
Vi samlades den 20 sept 2016 vid Lindholmens borgruin öster om Svedala där Tom berättade om borgen som på 1300-talet var ett starkt danskt fäste.
Bara Kärnan i Helsingborg var större.
Det var en orolig tid. Hansan hade inställt handeln över Östersjön.
Margareta I var då regent i Norge, Danmark och Sverige och hade under denna tid Lindholmens borg som sitt säte.
Något måste göras. Man krävde förlikning och fredsförhandlingar inleddes.
Man började i Falsterbo men fortsatte på Lindholmen.
I förhandlingarna deltog förutom Margareta och Albrekt med sina följen ett stort antal biskopar, ärkebiskopar och andra statsmän från de nordiska länderna och Nordtyskland.
Dessutom en stor mängd riddare med följen.
Upp mot 3 000 människor kan ha samlats i och kring Lindholmens borg under de 16 dagar som mötet varade.
Fred slöts och fredstraktaten skrevs under den 17 juni 1395.

Vandringen fortsatte under Toms säkra ledning i det vackra kuperade landskapet. För att kunna genomföra expeditionen enligt Toms ursprungliga plan frågade vi deltagarna om någon var rädd för kor.
Svaret blev ett samstämmigt nej.
Därför gick vi rakt igenom de stora kohagarna.
Ibland kom nyfikna eller kanske sällskapliga kor springande emot oss men de stannade alltid på 25 meters avstånd.
De flesta av oss fick nog lite kobajs på skorna.
Ingen tog dock illa upp för det var en upplevelse att se dessa helt frigående djur skapa rörelse och dramatik i landskapet.

Vi stannade på en grässlänt med utsikt över Börringesjön för att rasta.
Där berättade Tom om ytterligare befästningar runt sjön.
Fisket i sjön ligger nere eftersom den förgiftats av brandsläckningskemikalier från Sturup flygplats.


Vandringen fortsatte genom bokskogen längs sjöstranden och sedan en runda tillbaka mot parkeringsplatsen som var fullständigt överfull med våra bilar.

Man kan undra hur de 3000 riddarna, biskoparna, kungarna och alla de andra lyckades parkera sina fordon på samma plats den 1 juni 1395.


Arne


Inga kommentarer: