Vandring 111 - Vikhög, längs Lödde ängar och hav


Vi var 36 vandrare som samlades vid Lyckehusen denna första dag i september 2015, och vi hade vädrets makter på vår sida - mulet men ingen vind.

Första stoppet gjordes när vi hade Barsebäck Kärnkraftverk i fonden.
Marken förvärvades år 1965 av greve Ian Hamilton, ägare till Barsebäcks Fidekomiss. Varmvattenreaktor 1 togs i bruk 1975 och nr 2 år 1977.
Under 1980 gjordes många protestaktioner vid verket, och som en del av en energipolitisk uppgörelse mellan Socialdemokrater, Centerpartiet och Vänsterpartiet beslutades det att lägga ned verket.
Detta efter åratal av påtryckningar från Danmark som tyckte att miljonstaden Köpenhamn låg för nära.
Reaktor 1 togs ur drift 1999 och nr 2 år 2005. Demonteringen skall börja 2020 och ta ca 7 år. Kävlinge kommun vill dock påbörja arbetet tidigare då man vill bygga bostäder på marken. Ett annat förslag som diskuteras är att använda området till ett forsknings- och innovationscentrum för förnybar energi.

Vi vandrade förbi Löddesborgs gods där nuvarande byggnaden uppfördes 1862.
Fortsatte sedan genom Löddeåns mynnings naturreservat där ängarna är både salt- och sötvattenpåverkade.

Anlände till Vikhög där vi fått tillstånd av båtklubben att använda deras bänkar och bord till vår efterlängtade fikapaus.
Under pausen berättade Björn Persson, mångårig Vikhögbo om byns historia från att ha varit en liten fiskeby från senare delen av 1800-talet till att numera bara vara bostäder till sommargäster och de 75 årsboende.
Byn har totalt 56 hus.
Vi tackade Björn för hans föreläsning med en flaska god Bourgogne.

Vandringen fortsatte sedan genom Salvikens strandängars naturreservat som är 38 ha stort och sträcker sig ut i vattnet till det når 3 m djup. Det finns ett rikt fågelliv i båda naturreservaten som vi vandrade genom.

Många hade aldrig varit i Vikhög och tyckte det var mycket intressant och som helhet var det en lyckad vandring.
Någon tyckte kanske att den var i längsta laget, 11 km.

Tack till er alla som var med
Inger W
Vandringsvärd

Inga kommentarer: