Vandring 107 - Bredeväg i Skanör


Vi var cirka 40 entusiastiska, som alltid, vandrare som den 5 maj 2015 samlades på det anrika Rådhustorget (f. d. Stortorget) i Skanör.

Här ligger Skanörs äldsta byggnader, vilka klarat sig genom åren från såväl översvämningar som bränder.
En jämförelse med gårdagens och dagens liv på torget gjordes.
På medeltiden, 1100- och fram till 1500-talet, var Skanör (från 1200-talet även Falsterbo) en av norra Europas främsta handelsplatser och den danska kungens viktigaste skatteintäkt.
Hit kom köpmän och fiskare, borgare och bönder från många städer i Europa, framförallt åtskilliga Hansa-städer, t ex Stralsund, Bremen och Rostock.
På 1500-talet minskade tillgången på fisk och Skanörs storhetstid var slut.

Vi gick sedan snabbt ner mot Lagmanshejdan, se text nedan, där man i fulla drag kan njuta av Bredeväg och dess vackra natur.

Bredeväg är den gamla sjötransportvägen, som gick från Höllviken till hamnen i Skanör, (nuvarande) Gässlingekroken.
Bredeväg var cirka 5 m bred och var i bruk tills dess att Skanörs hamn byggdes i slutet av 1800-talet.
Eftersom Bredeväg inte var tillräckligt djup fick de ankommande fartygen ankra inne i Höllviken, varifrån varor och förnödenheter lastades om på pråmar, som drogs därifrån, troligen med handkraft, in till hamnen i Skanör. I motsatt riktning gick laster med bl a spannmål och levande djur - och framförallt på sensomrarna och höstarna - mängder av sill.
Bredeväg var/är försedd med tångvallar på båda sidor om rännan för att skydda vångarna - Storevång och Knävång - (den omgivande marken som tidigare var odlad mark, men idag används som betesmark).
Tångvallen byggdes upp av tång och grästovor. Det tog upp till tio år att bygga upp en tångvall.

Sedan besökte vi KFV (Katastrofhjälp fåglar och vilt), som är en ideell förening.
Där träffade vi Eva Fallström. som berättade utförligt och engagerat om verksamheten.
Vi fick också se en igelkott och en kattuggla, som hade det gott i sina burar.
Vi fick också träffa Arne Persson och den i Arne förtjusta gåsen Sture - en underbar historia om vänskap mellan djur och människa.
Ett väldigt uppskattat besök.

Tyvärr kom regnet, men vi hade turen att fortfarande befinna oss på KFV, där vi kunde skydda oss mot vätan under ett tälttak.
Vi passade då på att inta vår picknick, d v s kaffe och bulle.
Vi kom då också överens om att skänka överskottet från dagens vandring (420:-) till KFV.
KFV drivs ju ideellt och alla bidrag är välkomna.
Vill du läsa mer pm deras verksamhet så finns deras hemsida här: http://www.kfv-sydvast.se/

Vi gick sedan en kort vandring utefter Bredeväg, men eftersom det regnade alltmer så vände vi åter mot Rådhustorget.

Vi gick då via Lagmanshejdan.
Under medeltiden var den stora marknadsverksamheten i Skanör belägen här. Området var uppdelat i fiter (städer i miniatyr), där man uppförde handelsbodar, kyrkor och kompanihus m m. Fit-områdena delades ut av den danska kungen.
Här bedrevs handel bl a med varor som var förknippade med fisket, t ex trä, beck och tjära. Här fanns också gott om utskänkningsställen. Här låg också Rostocker-kyrkogården med ca 2000 gravar.
Här finns mer att läsa: Lagmanshejdan, och även här: Skånemarknaden

Vi avslutade vandringen med att titta på tre Evighetsträd, d v s sådana träd, ek eller tall, som uppnått hög ålder.
Ekar och tallar kan bli uppåt 800 år. Naturskyddsföreningen arbetar sedan mitten av 1990-talet med att bevara riktigt gamla träd.
För varje träd som diplomeras (får en fin skylt med en ekoxe på) skrivs ett protokoll med uppgifter om trädslag, omkrets, insekter (enligt Rolf Sjöberg kan en ek ha upp till 1000 insekter) m m.
Vi tittade på två ekar på Bagarbacken och en bjässig ek utanför Hotel Gässlingen.

Lite våta, men utan träningsvärk, skildes vi åt utanför Hotel Gässlingen.

Diana

Inga kommentarer: