Vandring 105 - Ängarundan


Den kyliga lite blåsiga morgonen, den 7 april 2015, samlades vi, 38 st, utanför Vanningen i Vellinge för att promenera mot Vellinge ängar.

Området är en gammal kulturbyggd.
De första bönderna fanns här på stenåldern, vilket bevisas av att man hittat väldigt många stenyxor och andra stenverktyg.
På en storskifteskarta från 1770 visas att det i Vellinge by fanns 30 - 35 stora eller medelstora gårdar.
Alla hade en bit bördig mark, en bit mindre bördig, betesmark på strandängarna och del i allmänning.
Vid enskiftet i början av 1800-talet flyttades en del gårdar ut från byn och marken skiftades under protester.
Alla fick dock behålla en bit strandmark.

Området vi gick genom kallas Kronan och längs Lilleväg finns många "koställen" och lantarbetarbostäder från slutet av 1800-talet. Många av dessa har nu blivit hästgårdar.

Eftersom det var skogsbrist beordrade drottning Margareta av Danmark redan på 1300-talet att det skulle planteras pilar.
Fram till slutet av 1700-talet kom det då och då påbud att man skulle plantera pil.
Detta var inte populärt men det planterades ändå en hel del träd längs vallar mellan åkrar och längs vägar.
Antalet pilar har sedan minskat men det har blivit ett ökat intresse att ersätta de gamla pilalléerna.

Vid Petersro passerade vi en rullstensås och höjderna Frisbjär och Kylebjär.
Intill dessa höjder har man hittat flatmarksgravar.

Vandringen fortsatte på Vellinge ängar och sedan längs Eskilstorps ängar.
Ängarna är naturreservat och drivs som samfälligheter.
Viktigt att det betas för att behålla den speciella floran och faunan där.

Eskilstorpsholmarna, 5 st, har mist mycket av sin växtlighet pga att skarvarna bosatt sig där. Dock har antalet skarvar de senaste 10 åren minskat från 1000 par till 100 par.

Kullarna på ängarna är bon från gul tuvmyra. Dessa myror syns aldrig utanför sina bon.
Den grönfläckiga paddan trivs bra och flyttar gärna in på gårdarna i grannskapet.

Vad ringvallen (25 -30 m i diam) använts till vet man inte riktigt.
Man tror den har något med infarten till den viktiga hamnen i Foteviken att göra.

Idrottsföreningen Finish startade sin verksamhet på Eskilstorps ängar 1924. Klubbstugan från 1935 står fortfarande kvar.

Stendösen från bondestenåldern besöktes och sen blev det fika.

På väg tillbaka mot Vellinge längs Eskilstorps ängaväg gjordes ett par stopp, bl.a vid Eskilstorps skola och Lorensdals gård.
Skolan lades ner i mitten av 60-talet men hade en viktig funktion som samlingslokal för Eskilstorpsborna några år till.

Efter ca 1 mils promenad på tre timmar kom vi åter till Vanningen.

Ulla-Kerstin


Inga kommentarer: