Vandring 103 - Västra Ingelstad


Vi var 30 glada vandrare som samlades denna gråa morgon, den 10 mars 2015, vid Västra Ingelstads kyrka.
Vi fick en fin guidning i kyrkan av Lasse Larsson som berättade om konst som varit nedtagen vid en senare renovering av kyrkan och råkat hamna på Historiska Museet i Stockholm och att man därifrån först fått låna dem till kyrkan men nu är de uppsatta permanent.
Kyrkan är ursprungligen från 1100-talet.
Vid utgrävningar har man hittat rester som man tror kommer från en tidigare träkyrka på samma plats som den nuvarande.
Vapenhuset uppfördes på 1300-talet, valven härstammar från medeltiden.
I början av 1500-talet revs koret och byggdes ut för att ge plats åt det nya altarskåpet från Antwerpen 1520.
Altarskåpet är en av stiftets mest berömda konstskatter.
Tornet byggdes 1855 och blev sedan ombyggt 1894.
Predikstolen kommer från 1600-talet.
Kyrkan fick en ny dopfunt 1967 som är uthuggen i sandsten.

När vi kom ut från kyrkan började det ljusna och vi fick så småningom en vandring i vårsol.

Nästa anhalt var det gamla stationshuset och järnvägen.
Persontrafiken på Kontinentbanan mellan Malmö och Trelleborg lades ner 1973.
År 2009 tecknades ett avtal om utbyggnad för att kunna köra pågatåg här.
Arbetet pågår och vid årsskiftet 2015/2016 kommer pågatågen att stanna i Västra Ingelstad. Stationen som har haft flera namn – Månstorp och senast Jordholmen, kommer nu att kallas Västra Ingelstad.
Enligt kommunens planer ska Västra Ingelstad bli den centrala tätorten i den östra kommundelen.
På 15 år räknar man med att befolkningen ska fördubblas.

Efter stationen fortsatte vi vår vandring mot badhuset.
Västra Ingelstads badhus ligger på vårdboendet Månstorps ängar.
Badet som har en vattentemperatur på 34,5 grader är öppet för allmänheten på eftermiddagar fram till kl 20.00 - se öppettider Vellinge kommun.
Ej kontant betalning.
Månstorps ängar har ett boende på 56 lägenheter delat på fyra avdelningar.
Två är vanliga vård- och omsorgsboenden, en är för personer med demenssjukdom och en för korttidsboende samt växelvård.

Från badet vandrade vi vidare över det område mot norr där en del av Västra Ingelstads utbyggnad kommer att ske och kom ut på den kuperade ladsdvägen förbi Vellinge golfbana. Golfbanan stod klar 1991, har bl.a. golfgymnasium och en restaurang öppen för allmänheten.
Nu vet alla vad en 4:a Skåne är - ett samarbete mellan 4 av våra golfbanor.

Efter ca 1 timmes vandring på små och stora vägar, en del av Östersjöleden, var vi äntligen vid Månstorps gavlar och en efterlängtad fikapaus.
På platsen för Månstorps gavlar har den danska högadeln huserat sedan slutet av 1400-talet. 1540-1547 reste den danske rikshovmästaren Eske Bille, en renässansborg i fyra våningar med en riddarsal på andra våningan med glaserat stengolv, målat trätak, ljuskronor av ren- och hjorthorn.
Runt borgen anlades 26m breda och 5m höga jordvallar.
Från den danska kronan övergick Månstorp till Sverige som bornholmskt vederlagsgods 1660.
Under Skånska kriget 1665-1679 förstörde danskarna Månstorp 1678 och det har aldrig byggts upp igen.
Under många år har borgruinen används som scen för musik-och teaterarrangemang, men är numera stängd då stenar vittrar sönder och faller ned.
Länstyrelsen har fått pengar från Riksantikvarieämbetet för att renovera Månstorps gavlar, arbetet beräknas vara klart 2016.

Med nya krafter efter fikapausen vandrade vi på cykelbanan utefter landsvägen åter till våra bilar.

Vi beslöt att Bröddarps Mölla uppförd 1840-1841, som var i bruk fram till 1968 får vänta till en annan gång .

Katarina och Malou

Inga kommentarer: