Vandring 98 - gammalt och nytt i Malmö

                     

Ett drygt 50-tal vandrare kom den 25 nov 2014 med buss 100 in till Malmö Centralstation för att i den före detta kungliga vänthallen "Royal Bistro" dricka kaffe med croissant och lyssna till Carl Kylberg, ansvarig arkitekt för ombyggnaden av centralstationen.
Carl berättade om hur arbetet med centralhallen, glashallen, vänthallen, anslutningen till citytunneln, cykelparkeringar och övrig infrastruktur planerats och färdigställts med hänsyn taget till gamla byggtraditioner och befintlig arkitektur.
Ett uppskattat föredrag som avslutades med rundvandring i stationen.

På vidare vandring mot Kungs- och Slottsparken passerade vi Malmö Centralpost.
En av Ferdinand Bobergs bästa byggnader och Malmös första monumentalbyggnad, som blev startskottet till Centralstationen.
Byggt 1906 - en nationalromantisk byggnad med gotiska inslag, är i dag byggnadsminne.

Vidare passerade vi Malmö Högskola, Sjömanskyrkan och den gamla Hamnmästarbostaden på väg till Malmö Live - ett helt kvarter fullt av kulturella möjligheter som invigs i maj-juni 2015.
Här finns Malmös nya konserthus med 1600 åhörarplatser, ett kongresscenter med ett 25 våningar högt hotell, kontors- och bostadsfastigheter i mycket modern design.
Malmö Lives imposanta byggnader binder på ett mycket naturligt sätt ihop Gamla staden med Västra hamnen och har nära access till Centralstationen och citytunneln till Kastrup/Köpenhamn.

Hovrättens byggnad från 1917 är nu ett kontorshotell.
En svart, ny, danskdesignad hovrätt reser sig på andra sidan kanalen.
Överallt sticker siluetterna av Kronprinsen,Turning Torso och Malmö Live upp.

Erik av Pommern initierade bygget av Malmöhus slott på 1400-talet.
Han skänkte även sitt vapen till staden.
Detta syns fortfarande på gatubrunnar, bussar mm.
Slottet har sedan genomgått många förändringar både som byggnadsverk och i användningsområdet.

Vi fortsatte förbi fiskehoddorna, som 1956 samlades ihop, och nu har försäljning på förmiddagarna.
Turbinen, Malmös första rondell, förser kanalerna med rinnande vatten och Sjölunda med avloppsvatten.

Slottsparken startade som Folkets park och var färdig 1900.
De förra sankmarkerna och övningsfälten för husarerna förvandlades då till stora grönområden, dammar, kärr och massor av fantastiska träd.
Milles Pegasus lät tanken flyga medan ’Liggande kvinna’ nog var glad att hon inte hamnade på Gustav Adolfs torg.

Vi fortsatte över kommendantbron via kärleksalle´n till forna paviljongen, gjutjärnsbrunnen,
framträdet, Ebbes staty "Solrosen och grottan".
Parken invigdes 1882 av Oscar II, som då ändrade namnet på Slottsparken till Kung Oscars park efter engelsk modell.
Växterna utmed smidesstaketen är planterade efter 1800-tals ritningar.

Diana, statyn i Kungsparken av Ernst Billgren i brons och sten från 2009.
Statyn är upplyst "inifrån" på natten.
Diana är omgiven av en svan, en grävling, två rävar, en björnunge och 15 rådjur.

Gamla Väster räddades från grävskoporna på 70 talet.
Massor av idylliska gårdar och hus på Jakob Nilsgatan, Långgårdsgatan (långe Gerts gata), Jöns Filsgatan ledde oss fram till Malmös första gata, Västergatan.
Där beundrade vi Rosenvingska huset och Jörgen Kocks hus.
I det förstnämnda har man hittat papperstapeter från 1500-talet och i det senare finns Gustav Vasas sovrum.

Och där skildes våra vägar……………

Wiveca och Margareta

Inga kommentarer: