Vandring 96 - Tygelsjö och Kvarndala gård

28 personer hade hörsammat inbjudan till vandringen Tygelsjö – V Klagstorp, tisdagen den 28 okt 2014.
Samling skedde på idrottsplatsen i Tygelsjö, som är en grusplan för 11-mannafotboll, skolfriidrottsytor och en boulebana.
Där vi fick en kort introduktion om Tygelsjö som tillhör stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö kommun och omfattar tätorten och landsbygden däromkring.
Tygelsjö by härstammar från medeltiden.
På 1880-talet byggdes en station vid järnvägen mellan Malmö och Trelleborg och 1898 tillkom en sidobana till Klagshamn.
Den medeltida kyrkan revs och ersattes av nuvarande Tygelsjö kyrka några år efter sekelskiftet 1900. På 1970-talet tillkom villabebyggelse på alla sidor av byn, sedan järnvägarna lagts ned.

Kommunen planerar ett höghus mitt i byn.
Efter en stunds vandring genom blandad villabebyggelse från 70 talet kom vi fram till Lantmännens industriområde med bland annat den gamla silobyggnaden från 1950-talet som har stått mer eller mindre övergiven i flera år.
Allt ska rivas, enligt planen, precis som den före detta Pierre Robert-fabriken intill.
I stället ska här byggas bostäder med blandade boendeformer – radhus, flerfamiljshus i tre, fyra våningar och på platsen där silobyggnaden står idag ett sjuvåningshus med en ICA-butik på 2000 kvm i bottenvåningen. Till detta kommer ett nytt torg.
Silobyggnaden har sedan flera decennier legat här och väckte debatt när den uppfördes, men accepterades då den innebar arbetstillfällen.
Ny bebyggelse bör ju smälta in i den befintliga miljön och det gör knappast ett höghus intill villor som legat här i över 100 år menar en del bybor.

Pierre Robert-fastigheten
Vi passerade förbi fastigheten Fodret 5 – f d Pierre Robert, som var föremål för försäljning 2005 (utbud 35 milj).
Tygelsjöborna ville 2009 använda Pierre Robert-fastigheten som skola.
Fastighetskontoret i samråd med SDF Limhamn/Bunkeflo gjorde en utredning och bedömde att det inte var ekonomiskt försvarbart att köpa fastigheten. Frågan behandlades i tekniska nämnden som beslutade att inte utnyttja den kommunala förköpsrätten.

Sjötorps Ängar
Vandringen gick vidare och vi passerade Sjötorps Ängar 5 där alla hem nu hittat sina nya ägare och projektet är slutsålt.
Här har skapats ljusa och vackra hem i en modern villastad och man har kunnat välja mellan de tre hustyperna Freja, Astrakan och Nya Viken, som alla är friliggande tegelvillor med trädgård och uteplats.
På Sjötorps Ängar njuter man av de öppna vidderna och en familjevänlig tillvaro.
Utsikten är slående och man kan se ända till Öresundsbron.
Här är bykänslan och gemenskap viktigt och barnen kan tryggt springa till kompisarna över gräsmattorna i kvarteret.
Husen ligger samlade i mindre grupper med en gemensam gräsplätt i mitten.
Med många grönområden och parkmiljöer finns också platser där grannarna kan skapa nya traditioner kring midsommar och kräftskivor.
Trots Tygelsjös lantliga läge är man aldrig långt från någonting man behöver och det går snabbt att ta sig in till centrala Malmö eller ner till Trelleborg och Näset med buss, bil eller cykel.

SOVA
Efter Sjötorps ängar passerade vi en damm med en ”rastplats” med bord och bänkar och där en del företagsamma vandrare självklart antog att det var fikadags.
Vandringsledaren tog dem genast ur den villfarelsen med att vandringen skulle fortsätta på den gamla banvallen mot Malmö.
Sova behöver vi ju alla och efter en stund stod vi framför en byggnad med SOVA i stora bokstäver på fasaden. Få visste att detta är SOVAS huvudkontor med kontorsdelen fördelad på två plan med en lagerdel på ett plan med god tillgång för mindre lastbilar och truckar.
SOVA kallar sig utan att rodna för Sveriges sängspecialister. Skälet är enkelt.
Man väljer ut de man anser vara de mest prisvärda och marknadsledande sängarna från marknadens ledande tillverkare och kan alltid erbjuda det största utbudet av sängar i alla prisklasser.
SOVA finns idag på 44 platser runtom i landet och levererar skön sömn med välkända varumärken.

Kvarndala gård
Ett delmål för vandringen var Kvarndala Gård där ordföranden i Kvarndala Kulturhistoriska Förening, Anita Nilsson, hälsade oss välkomna och välvilligt inbjöd oss att slå oss ner på deras uteserveringsmöbler för intagande av vår efterlängtade fikastund.
Hon berättade om gårdens historia och dess nuvarande verksamhet som är omfattande och engagerar många bybor.
Bl a ordnar man flera gånger årligen loppmarknad med gåvor som skänks till gården av medlemmar och volontärer.
Gården visar upp kulturhistoriska miljöer med inredda rum med tidsmässiga samlingar med alla gamla detaljer.
Man har också uthyrningsverksamhet av samlingslokalen för bröllop, konfirmation, barnkalas och andra fester. Hela nästa år 2015 är redan fulltecknat.
Vandrarna erbjöds sedan en stunds rundvandring på gården och några tog tillfället i akt att inhandla några loppisprylar. Bl a fick en byrå ny ägare i vandringsgänget.
Mer information om föreningens verksamhet finns på deras hemsida: http://www.kvarndala.se/

Klagstorps kyrka och Pilbäcksskolan
Efter ca fem min vandring nådde vi V Klagstorps kyrka där kyrkovaktmästaren Karl Blomstrand väntade på oss. Vi slog oss ner i kyrkbänkarna och Blomstrand gav oss lite historia om kyrkan och delar av inredningen.
Innan den nuvarande kyrkan byggdes hade Västra Klagstorp en romansk kyrka från 1100-talet.
Under 1880-talet revs denna, förutom dess trappgavelstorn som bevarades.
Under samma årtionde byggdes den nya kyrkan av rött tegel med långhus och tresidigt kor.
Denna kunde invigas 1885.
Två skulpterade lejon av kritsten från 1100-talet finns kvar från den gamla kyrkan.
Altaruppsatsen och predikstolen ska ha snidats strax innan år 1600 av Daniel Tommisen.
Av kyrkans romanska dopfunt finns bara cuppan kvar, dess fot är nyare.
Den 15-stämmiga orgeln är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

På den fortsatta vandringen passerade vi Pilbäckskolan som är en ny 3—9-skola som startade i augusti 2013. En ny sporthall är byggd bredvid den nya skolan.
Pilbäckskolans fritidshem finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar.
Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.
Fritidshemmet är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Tygelsjögården och Tygelsjö kyrka
På den fortsatta vandringen, genom de nybyggda villorna norr om gamla delen av byn, passerade vi förbi Tygelsjö gård där ägaren vill bygga om mangårdsbyggnaden till ett gruppboende för sex hemlösa.
En del Tygelsjöbor ogillar planerna och har klagat till stadsbyggnadskontoret.
Frågan avgjordes i en votering och majoriteten vann och därmed fick fastighetsägaren klartecken för att bygga om. Vad som sedan egentligen har hänt sedan är oklart.
På gården finns också Bonizas Hundskola som startade i augusti 2004 i väldigt liten omfattning i Eslöv men finns i dag på 4 platser i Skåne bl a här på Tygelsjö gård.
Grundare och ägare av Bonizas Hundskola är Monica Ottosson - lic. Immi instruktör som är utbildad via IMMI:s branschorganisation.
Immi står för Individanpassade Metoder Motiverande Instruktörer (Hundpsykolog).
All träning på Bonizas Hundskola sker efter detta motto och med hjälp av belöningsmetoden. Kursverksamheten här på denna gård startade vecka 20-2014.
Invigning för inomhusdelen skedde under augusti och man har här tillgång till en ca 100 kvm nyrenoverad fd stallbyggnad.

Klicka för större bild
Innan vi åter nådde Tygelsjö Idrottsplats passerade vi Tygelsjö Kyrka som byggdes 1903-1904 av byggmästare P.Pettersson (´Kjärke-Pitteren´) från Mellan-Grevie och invigdes 22 januari 1905 av biskop Gottfrid Billing.
Kostnaden uppgick till 75.000 kronor plus material från den gamla kyrkan värt 4000 kronor.
Den är byggd av rött tegel i nygotisk stil och tornet har trappgavlar på alla fyra sidor.
Kyrkans kor är tresidigt och valven vackert blått med vita stjärnor.
Vackra målade fönster finns i koret där det också står en lejonskulptur av kritsten.
Innan den nya kyrkan i Tygelsjö byggdes fanns en romansk stenkyrka som bland annat byggdes till med torn på 1300-talet och korsarmar på 1830-talet.
I kyrkan finns en romansk dopfunt huggen i sandsten.
Predikstolen dateras till 1595 och altaruppsatsen till 1596. Båda ska ha utförts av Daniel Tommisen.

En minut (1) före klockan tolv nådde vi utgångspunkten Tygelsjö Idrottsplats och 29 Näsetvandrare (inkl ledaren) kunde lägga till ett antal nya upplevelser som berikar deras tidigare innehållsrika vandrarliv.

Bengt Carlsson
Vandringsledare


Inga kommentarer: