Anmälan till vandringar

Hej alla Näsetvandrare!

Tyvärr har det blivit lite omständigare att anmäla sig till våra vandringar.
Som alla säkert känner till så är en av svagheterna med internet de stora mängder av skräppost och oönskade aktiviteteter som drabbar hemsidor, bloggar och andra typer av forum.

De företag och organisationer som tillhandahåller dessa forum måste hela tiden utarbeta nya sätt att förhindra sådana oönskade aktiviteter.
Eftersom det i många fall är maskiner/robotar som står för skräppostbombardemanget, så införs nu i allt större omfattning olika typer av filter, som skall försvåra för maskinerna att kunna fortsätta sin verksamhet.

Följdaktligen så har ett sådant filter nu lagts till även på vår hemsida.
Det är ingenting som jag kan påverka, det införs över hela världen, och tyvärr är det bara att gilla läget.
Det handlar om att du måste skriva in några siffror, eller bokstäver, innan din kommentar/anmälning accepteras.
Det tar kanske 5 sek extra, men det kan i början upplevas som omständigt, och det kan kanske ibland vara svårt att se vilka tecken som avses.
Som mycket annat, så är det en vanesak.

Under fliken "Vanliga frågor" har jag nu lagt ín en ny instruktion, om hur man gör, andra frågan uppifrån.
Jag har försökt att vara så tydlig som möjligt, med en bild med pilar och förklarande text.
Men tycker du att något är oklart, så får du gärna påpeka det för mig.
Jag visar dig gärna hur man gör, vi kan t.ex. gå in på biblioteket i Höllviken efter en vandring, så gör vi en "provanmälning" tillsammans.

Var vänlig och respektera att du måste anmäla dig, om du vill vara med på en vandring.
Det är viktigt för Köksgängets planering, och det är viktigt för våra duktiga vandringsvärdar.


Rolf
2014-10-23


Inga kommentarer: