Vandring 91 - Amerikajorden - Ljungen - Höll

Den blåsiga sensommardagen 19 augusti 2014 var vi 33 vandrare som startade höstens vandringar.
Vi samlades vid Hagarondellen i Skanör.

Vi gick på stigar och och en bit på banvallen bort mot vindskyddet på Ljungen.
Vår förhoppning var att det skulle vara många trollsländor vid ängarna som passerades, men i dagens vind ville de inte visa sig.
Den fina sommaren har påverkat naturen där vi gick, gräset var inte så högt och det var inte mycket som blommade men en del björnbär kunde vi äta.

Namnet Ammerikajorden kommer av att P O Rosenström flyttade till Amerika, New Orleans, på slutet av 1800 talet. Han köpte jord för att släkten skulle ha något att leva av.
Han dog innan barnen I Amerika fick veta detta. En man med namn Nevsten reste över till Amerika och letade upp barnen och köpte marken och fick lagfart på gården, därav Amerikajorden.

När vi gick på banvallen passerade vi Ammerännan, en gammal vattenled över Ljungen från Öresund till Östersjön.
Den finns med på gamla kartor från 1650-talet.
Man drog mindre båtar genom rännan för att slippa gå den långa och farliga vägen runt Falsterbonäset.
Rännan är troligtvis naturlig till största delen. Rännan rensades vintern 2011, det hade blivit stopp i den norra delen och vattnet svämmade över på Ljungen och dikena.

På vår väg mot Höll stannade vi till vid Vindskyddet på Ljungen. Friluftsfrämjandet hade byggt ett vinskydd som utsattes för brand och då åtog sig kommunen att bygga ett nytt.
Vid vindskyddet kom det några Trollsländor flygande så några fick vi se.

Dagens lite nyckfulla väder lyckades passa in en skur när vi var vid vindskyddet, det var bara till att gå in och ta skydd.

På vår väg ner mot vattnet gick vi i kohagar som gav oss lite balansträning, vi skulle även åter passera Ammerännan, denna gång på en liten spång, vilket de flesta av oss klarade galant med lite hjälp från en väns hand.

När vi kom ner till vattnet var det dags för fika med en underbar utsikt över Höll.
Skanör-Höll kallas strandområdet mellan Höllviken och Skanör.
Området är 330 hektar varav 40,5 hektar är landområde. Området är mycket välbevarat och karaktäristiskt för kustbeteslandskap som haft stor betydelse längs Skånes kuster. Marken har aldrig varit gödslad och här finns en artrik och betesgynnad flora ex blåsklöver, stor kärringtand, ängsskallra, stranmalört, engelsk och dansk skörbjuggsört, salttåg och revigt saltgräs.
De obetade partierna domineras av kvickrot, åkertistel, kråkvicker, palsternacka och strandkvanne. Havsbottnarna utgörs i södra delen av mjukbottnar och i norra delen av rena sandbottnar.
Fågellivet är rikt med olika vadare, änder och måsfåglar. Området är av riksintresse för både naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård.


Höll var en viktig plats för båtar som skulle genom Ammerännan och till Bredeväg som är den gamla sjötransportleden till Skanör.
Bredeväg var i bruk till dess att Skanörs hamn byggdes i slutet av 1800-talet.

Efter fikat gick vi vidare mot fiskehoddorna som medlemmar i Hölls Fiskehoddeförening äger, marken ägs av kommunen och arrenderas av föreningen.
Medlemmarna här har ett brett kunnande om nätfiske och beredning och rökning av fisk.
Söndag den 24 augusti 2014 är det öppet hus kl 08.00-14.00 om vädret tillåter, för fiskeintresserade i syfte att överföra tradition och kunnande till nya generationer.

Vid hoddorna kom det åter en regnskur, vi kunde ta skydd och hjälp av hoddorna.

Därefter kom vi fram till Skanör-Falsterbo Ridklubbs fina anläggning.
Skanör-Falsterbo Ridklubb startades 1989. Våren 2007 invigdes den nya anläggningen med ett nytt stort ridhus och tre stallar med plats för 40 hästar. Skanör-Falsterbo Ridklubb är en ideell förening bestående av ridskoleverksamhet samt privatuppstallning.
Klubbens verksamhet bygger till 100% på ideellt engagemang och insats av medlemmarna. 2013 var det 200 medlemmar.

Efter ridhusbesöket gick vi på stigar tillbaka till vår startplats.

Information hämtad från Wikipedia, Vellinge Kommun och Länsstyrelsen.
Fler bilder finns i fotoalbumet.

Malou och MarianneInga kommentarer: