Vandring 73 - Lindängelund och Katrinetorps park och trädgård

Den lite kyliga höstmorgonen den 17 sept 2013, var vi ca 60 personer som gav oss iväg för att utforska Lindängelund och Katrinetorps trädgårdar.

Lindängelundsprojektet går ut på att fram till 2020 bygga en stor park och botanisk trädgård på det ca 100 ha stora området söder om Almvik, Lindängen och Kastanjegården.
Anläggningen kommer att innehålla ett flertal olika delar såsom Växthuset, Backarna, Åse, Världsträdgårdarna, Sjön, Terrasserna och Millennieskogen.

Vi vandrade först längs områdets norra gräns fram till den östligaste punkten, Lockarp,
och vände sedan tillbaka för att betrakta hur projektets olika delar fortskridit.
Arbetena som påbörjades 2011 har ännu bara kommit en liten bit på väg men man kan börja skönja konturerna av de backar och den ås som ska byggas upp i den östra och södra delen av området.
Här återstår att lägga upp ytterligare massor och matjord innan plantering av växter kan ske.
Den sjö som ska vara centralpunkten i anläggningen är ännu bara delvis utgrävd.

Längst har den s.k. Millennieskogen kommit. Där är åtskilliga av träden på plats och börjar växa till sig.
Om några år ska man kunna uppleva Urtidsskogen som ska påminna om dinosauriernas tid.
Invigning av denna del kommer att ske hösten 2014.

I och invid den öppna platsen benämnd Himmelsrummet intog vi den medhavda fikan samtidigt som en frambrytande sol som gav oss behövlig värme.

Efter fikan tog vi en snabb titt på den på den intensiva trafiken på Yttre Ringvägen från cykelbron över densamma och vandrade sedan längs Åsen bort till Katrinetorp.


Katrinetorp anlades i början av 1800-talet av en köpman Johan Björkman och har sedan haft ett antal ägare innan Malmö stad köpte gården på auktion 1937.
1992 påbörjades renovering av alla byggnaderna och idag finns det lokaler för konferenser, fester, utställningar mm. Kafé och restaurant inryms i den östra flygeln.
I trädgården på huvudbyggnadens södra sida finns såväl en fransk barockinspirerad prydnadsträdgård samt en stor köksträdgård med allsköns blommor och grönsaker.

Där avslutade vi vandringen och styrde sedan kosan hemåt igen.

Vid pennan

Elna & Ulf


Inga kommentarer: