Vandring 66 - På upptäcktsfärd i Vellinge

Tisdagen den 9 april 2013 var 39 vandringssugna samlade utanför kommunhuset i Vellinge för en vandring med skolor och kyrkor i centrum.
Vädret var soligt men blåsigt, inga vårvindar precis.

Marie inledde med att tala om skolbyggnader i närheten, dvs. Sundsgymnasiet och Lärcentret. Hon redogjorde också för Vellinge kommuns utbyggnad och för kommun-sammanslagningen.
Christina talade om Vellinge Kulturskola, dess verksamhet och lokaler.

Sedan gick vi till Vellinge kyrka, en kort sträcka, men i blåsten var det skönt att gå inomhus en liten stund och värma oss. Kyrkan är öppen vardagar mellan 8.00 och 18.00, dvs. om inga andra evenemang ska äga rum där.
Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Tornuret, som slår varje kvart, tillverkades 1771 och 1790 murades tornet om. Det är också det årtal som vi kan se idag på tornet.
Inne i kyrkan finns ett krucifix från 1200-talet.
Den förmodligen mest kända person som ligger begravd på Vellinge kyrkogård är en känd psalmdiktare, Severin Cavallin. Han var präst i Vellinge under 1800-talet. Han har också fått en gata uppkallad efter sig. Severin Cavallin ligger begravd utmed muren till Vellinge Gästgivargård dit vi sedan begav oss.

Av Marie fick vi veta mycket om gästgivargårdarnas historia och funktion i Sverige.
En tradition som är många hundra år gammal. Man byggde dem först för att förbjuda våldgästning på gårdarna, de har tjänat som skjutshåll och utskänkningsställen bl. a.
En tragisk olycka inträffade här i mitten på 1930-talet då en gäst dog av att av misstag ha blivit serverad natronlut i snapsglaset.

På väg mot Hvellinge Spritfabrik passerade vi Vanningen, inte simhallen, utan en mindre vattenansamling utmed Malmövägen. Den är välkänd för gamla vellingebor och har alltså gett namn åt simhallen.

Efter en stunds promenad kom vi in på den gamla banvallen mot Hököpinge som numera är cykelväg.
Där ligger nu arbetsförmedlingen som är inrymd i en gammal fabriksbyggnad.
Huset byggdes i början av 1900-talet för att tillverka sprit. Tillverkningen lades ner på 1930-talet.
På 1990-talet renoverades byggnaden och 1998 fick den Vellinge kommuns Stadsbildspris för varsam renovering.

Mot Eskilstorps kyrka gick vandringen vidare. Runt om denna senmedeltida kyrka ligger ett pittoreskt bostadsområde, Eskilstorps kyrkby med både gammal och nyare bebyggelse. Den ligger lite avskärmad från allmän trafik men man tar sig snabbt ut på motorvägen om man t.ex arbetar i Malmö.

Nästa stopp blev en efterlängtad fika som vi intog på en lekplats på Asklunda bostadsområde.
När vi stannar upp nästa gång blir det utanför en nystartad friskola, Framtidskompassen.
Den är inrymd i fd. Rosentorpsskolans lokaler.

Innan vi begav oss in på den gamla banvallen söderut från Vellinge tittade vi på ett ganska nybyggt bostadshus i centrala byn, nämligen ett som är ritat av en av Sveriges mest välkända arkitekter, Gert Wingårdh.

Sista stoppet på vandringen gjorde vi på Torsgårdens grönområde.
Vi testade ”utegymmet ”och försökte komma på hur redskapen skulle användas.

Vi var åter vid kommunhuset cirka kvart i tolv och hade då gått 6,5 kilometer.


Marie och ChristinaLite fakta:

Kulturskolan i Vellinge kommun
Kulturskolan Artisten startade hösten 2012 och invigdes 4 december 2012. 
Skolan leds av Britta Gustafsson, som arbetat som musikledare i Vellinge sedan 1989.
Här kan man naturligtvis lära sig att spela ett instrument, men inte bara det.
Det finns många andra aktiviteter.
Förutom konsertsalen som rymmer 200 personer finns det lektionssalar för bild, dans, teater, musik, foto etc. Fler tips på hemsidan: vellinge.se/ kultursida.
De flesta kurser är för barn och ungdom men även vuxna erbjuds kurser i t.ex. opera, måleri och dans.  


Vellinge kyrka 
De äldsta delarna är från slutet av 1100-talet. Kyrkan är byggd i romansk stil.
Tornet tillkom på 1400-talet och murades om år 1790 (se årtal på tornet!).
1771 tillverkades tornuret med endast en visare. Visaren blåste bort 1890.
Det dröjde ända till 1970-talet tills man fick ett fungerande ur.
Klockan slår varje kvart (1-2-3 slag).
1850 byggdes kyrkan ut med korsarm i norr och söder.
Kyrkan renoverades åren 1947–50.
Att särskilt lägga märke till: dekorationerna på bänkdörrarna, som föreställer ansiktena på invånarna, och alla är olika.


Gästis ”Vellingesupen” 
Kung Karl Magnus Birgerssson förbjöd år 1280 våldgästning.

Han befallde att varje by skulle tillsätta en rättare, som mot betalning skaffade de resande mat och husrum. Detta var början till gästgiverierna. I värdshusen skulle finnas tre typer av rum; för adel, för "annat hederligt folk", och för "gement sällskap".
1670 hade Vellinge en krog.
1870 erhöll Vellinge privilegiebrev på gästgiveri.
Gården vetter mot Malmövägen, och utanför fanns/finns stenar där man kunde binda hästarna.
Gården har en stensatt plan, med vällingklocka på gavelspetsen och veranda mot söder.
Gästgivargården hade även skjutsskyldighet.
1878 kunde man få skjuts till Malmö, Skanör och Trelleborg för 1:60 kr/mil.
I modern tid har gården bl.a. inrymt bank, spritbolag, tvålhuset Resia och bilstation.
I mitten av 1930-talet inträffade en olycka som fick dödlig utgång.
Det började med att man fått stopp i vasken i köket och en dräng skickades iväg för att hämta medel att lösa proppen. Han tog med sig några tomma flaskor som han skulle fylla med natronlut. Men på etiketterna stod: Renat Brännvin. Han ställde korgen med flaskorna hos kassörskan som stod och hällde upp snapsar.
Det var mycket folk och hon råkade ta fel flaska. Hon hällde upp två snapsar till två män.
Den ene bara smuttade på snapsen, den andre däremot svalde hela på en gång och dog av den starka luten. Numera brukar man alltid på Hvellinge Gästis smutta på spriten innan man sväljer hela snapsen.


Hvellinge Spritfabrik AB 
I början av 1900-talet ansöker några bönder i Vellinge om tillstånd att få starta en spritfabrik. Staten hade nu monopol att tillverka sprit.
En av dessa bönder var Arnold Andersson Gränja (han var bror till Axel Ebbe.)
Man skulle använda sockerbetor för att framställa spriten men även potatis och säd. Produktionen varade fram till 1933. Byggnaden har sedan använts till chokladfabrik, spannmålsmagasin och lager.
Byggnaden stod sedan länge och förföll.
På 90-talet renoverades byggnaden av Bengt Jeppson Byggnads AB och 1998 fick de Vellinge Kommuns stadsbildspris. Motivering bl.a: man har bevarat den gamla miljön (fönster) och funktion.
Idag finns Arbetsförmedlingen här och ungdomsmottagning.


Eskilstorps kyrka 
Den ursprungliga kyrkan byggdes under senmedeltiden.
År 1873 revs den gamla kyrkan och den nuvarande kyrkan byggdes. Då sparade man bara nederdelen av tornet. Kyrkan är byggd i tegel och har långhus med femsidigt kor. 1936 byggdes tornet på i samband med en större ombyggnad. Ombyggnaden leddes av domkyrkoarkitekt Eiler Graebe.
Dopfunten är från 1100-talet och kommer från den gamla kyrkan. I kyrkan finns bl.a. en kyrkotextil av Märta Måås Fjetterström.
Idag används kyrkan till dop, vigsel och begravning, för konserter och endast enstaka gudsstjänster.


Framtidskompassen (friskola) fd. Rosentorpskolan 
Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1914 och var först ett epidemisjukhus. Sedan 1928 har det varit skola här. Realskolan lades ner 1970. Sedan var det grundskola, åk 1-6, fram till 2012.
Idag är skolan en friskola, Framtidskompassen, med ca 400 elever från förskola till åk. 9. Beslutet togs i december 2011 och övergick till friskola 1 juli 2012. Framtidskompassen finns också i Västra Ingelstad som är ung. lika stor. Skolan driver också två förskolor, Månstorp förskola och Arrie förskola.

Inga kommentarer: